Fôr-tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1445/2006 av 29. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1200/2005 når det gjelder godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Bacillus cereus var. toyoi, som tilhører gruppen mikroorganismer ...

Commission Regulation (EC) No 1445/2006 of 29 September 2006 amending Regulation (EC) No 1200/2005 as regards the authorisation of the feed additive Bacillus cereus var. toyoi , belonging to the group of micro-organisms...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.11.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 27. april 2007. Forskriftsendringen ble fastsatt 28.06.07 og notifisert til ESA 17.08.2007.

Sammendrag av innholdet

Forordning (EF) nr. 1200/2005 av 26. juli 2005, gir varig godkjenning for stoffet Bacillius cereus var. toyoi, som tilhører gruppen mikroorganismer, til slaktekylling og slaktekanin (E 1701). Av vilkårene for godkjenning fremgår at det kan blandes med visse koksidiostatika. Etter fornyet vurdering er stoffet nå blitt godkjent for blanding med flere koksidiostatika. Det er også foretatt en vurdering av analysemetoden.

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til til bruk i fôrvarer. Norge har nasjonalt unntak for koksidiostatika.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som relevant og akseptabel. Norge har unntak for koksidiostatika i EØS-avtalen. De nye koksidiostatika ikke er godkjent i Norge.

Andre opplysninger

Dette er en lite aktuell problemstilling for bransjen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1445/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1445

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2006
Frist returnering standardskjema: 13.11.2006
Dato returnert standardskjema: 15.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 007/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.08.2007

Lenker