Kommisjonsforordning 414/2007

Kommisjonsforordning 414/2007 av 13. mars 2007 om tekniske retningslinjer for planlegging, innførelse og praktisk anvendelse av informasjonstjenesten (RIS) i henhold til artikkel 5 i direktiv 2005/44/EC om harmoniserte informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i fellesskapet....

Commission regulation (EC) No 414/2007 of 13 March 2007 concerning the technical guidelines for the planning, implementation and operational use of river information services (RIS) referred to in Article 5 of Directive 2005/44/EC of European Parliament and of the Council on harmonised river infor...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.08.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning 414/2007 med vedlegg omhandler tekniske retningslinjer (RIS-guidelines) for planlegging, implementering og operasjonell bruk av informasjonstjenesten (RIS) for skip på innlands vannveier i fellesskapet jf. direktiv 2005/44/EC artikkel 5. 

Merknad

Det gjøres oppmerksom på at ingen EFTA land har innlands vannveier som definert i EU.

ESA besluttet i 1996 å adoptere Kommisjonens prosedyre på området innlands vannveier. Prosedyren går i korthet ut på at medlemsland som ikke har innlands vannveier selv eller flåte til slik trafikk under hjemmehørende flagg, ikke trenger å implementere regelverket i nasjonal rett. Løsningen fra ESA forutsetter en gjensidig forståelse av at situasjonen endrer seg i det øyeblikk noen etablerer seg i Norge under norsk flagg for å drive transport på innlands vannveier i Europa. En slik situasjon forutsetter at rettsaktene implementeres i norsk rett.

Rettsakten om innlands vannveier inngår i EØS-avtalen, Norge trenger ikke å implementere rettsakten i nasjonal rett på bakgrunn av ovennevnte. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0414/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0414

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker