Hvitbok ernæring

HVITBOK OM "En EU-strategi om helseproblemer i forhold til ernæring, overvekt og fedme...

WHITE PAPER ON "A Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues" ...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.07.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonen la fram hvitboken 30. mai 2007. Hvitboken bygger på plattformen for kosthold, fysisk aktivitet og helse, ved at mange av tiltakene skal gjennomføres ved frivillig involvering og selvregulering av industrien og andre berørte parter. Skal revideres i 2010, for å se om hvilken effekt tiltakene har og hvordan de er gjennomført. Aktuelle temaer i hvitboken er:

 • Markedsføring til barn. Kommisjonen ønsker frivillige, selvregulerende tiltak for markedsføring til barn, og ser at markedsføring/reklame har stor betydning for kostholdet, spesielt for barn og unge. 
 • Kommisjonen ønsker også å foreta noen undersøkelser rettet mot fattige grupper av befolkningen, da de innser at denne delen av befolkningen har størst risiko for å utvikle overvekt/fedme. Formålet er å finne effektive tiltak. 
 • Kommisjonen ser for seg at mange av tiltakene mot overvekt må følges opp lokalt, ved at de ulike medlemslandene koordinerer aktivitetene.  
 • Hvitboken er uklar når det gjelder ernæringsmerking, sier kun at det er en måte å gi informasjon på til forbrukerne, og at de er usikre på om en slik merkeordning i så fall skal være påbudt eller ikke. Videre vises det til revisjonen av merkedirektivet, hvor Kommisjonen vil legge fram et forslag til nytt, revidert regelverk i løpet av 2007.
 • Kommisjonen sier videre at de til neste år vil sette i gang noen undersøkelser for å se på muligheten for å foreta produktendringer av mat for å redusere sukker, fett, og salt. Mulige tiltak vil både være regulatoriske og frivillige.
 • Hvitboken sier at hver av oss er ansvarlig for vår egen livsstil, og for våre barns, men vedkjenner at miljøet vi lever i påvirker dette.
 • Hvitboken framhever betydningen av å endre barns vaner når det gjelder kosthold og fysisk aktivitet. 
 • Hvitboken vedkjenner problemet med overvekt, men sier samtidig at det ikke er nok bevis enda for å foreta ytterligere politiske tiltak. Kommisjonen ønsker derfor, under det 7. rammeprogrammet, å forske blant annet på avgjørende faktorer når det gjelder mat, ernæring og helse, faktorer som er viktige for å forebygge fedme hos barn og unge.   
 • Kommisjonen vil, når det gjelder fysisk aktivitet, legge fram en grønnbok om ”urban transport” og en hvitbok om sport, forhåpentlig i løpet av året.

  Merknader

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011) ble lagt fram av Regjeringen februar 2007. Det er positivt at EU også setter ernæring på dagsorden.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.: KOM(2007)279
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen