Fôrvarer-Tilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 226/2007 av 1. mars 2007 om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 og Levucell SC10 ME) som fôrtilsetningsstoff...

Commission Regulation (EC) No 226/2007 of 1 March 2007 concerning the authorisation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 and Levucell SC10 ME) as a feed additive ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble godkjent på møte i SCFCAH, seksjon fôrvarer 18.-19.12.2006. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen den 28. september 2007. Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsettingsstoffer til bruk i fôrvarer.  

Sammendrag av innhold 

Rettsakten gir godkjenning fram til 22.3.2017 for Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 og Levucell SC10 ME) som zooteknisk tilsetningsstoff under gruppen ”Tarmstabiliserende stoff”.  Bruksområdet er fôr til mjølkegeit og mjølkesau, dvs. til dyr i mjølkeproduksjon. Den gjelder ikke generelt for lakterende dyr. Doseringen er angitt i forhold til et fullfôr med 12% vann og en må en derfor ta hensyn til opptak av grovfôr ved beregningen. For å lette bruken er det derfor også angitt en anbefalt daglig dosering pr dyr. Ved beskrivelse av innhold er det bl.a. angitt at 80% er tørkede levende celler.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Forordningen har ikke vært til høring hos industri/forbruker da det dreier seg om utvidet anvendelsesområde for et allerede godkjent stoff.

Vurdering

Rettsakten må anses å være positiv for Norge, da den vil gi næringen flere muligheter for å anvende fordøyelsesfremmende tilsetningsstoffer.

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 226/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0226

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2007
Frist returnering standardskjema: 02.05.2007
Dato returnert standardskjema: 03.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 100/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.06.2007
Høringsfrist: 27.07.2007
Frist for gjennomføring: 24.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen