Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsforordning (EF) nr. 181/2008

Kommisjonsforordning (EF)nr.181/2008 av 28. februar 2008 om fastsettelse av visse tiltak for å gjennomføre Rådsforordning (EF) nr. 718/1999 om en kapasitetspolitikk for felleskapets innlandsflåte for å fremme innlands vannveitransport. ...

Commission Regulation (EC) No 181/2008 laying down certain measures for implementing Council Regulation (EC) No 718/1999 on Community fleet capacity policy to promote inland waterway transport (codified version)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.05.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 805/1999 av 16. april 1999 om fastsettelse av visse tiltak for å gjennomføre Rådsforordning (EF) nr. 718/1999 om en kapasistetpolitikk for fellesskapets innlandsflåte for å fremme innlands vannveitransoprt er blitt vesentlig endret ved en rekke anledninger. Kommisjonsforordning (EF) nr. 181/2008 er en kodifisering av gjeldende rett. 

Merknader

Det gjøres oppmerksom på at ingen EFTA land har innlands vannveier som definert i EU.

ESA besluttet i 1996 å adoptere Kommisjonens prosedyre på området innlands vannveier. Prosedyren går i korthet ut på at medlemsland som ikke har innlands vannveier selv eller flåte til slik trafikk under hjemmehørende flagg, ikke trenger å implementere regelverket i nasjonal rett. Løsningen fra ESA forutsetter en gjensidig forståelse av at situasjonen endrer seg i det øyeblikk noen etablerer seg i Norge under norsk flagg for å drive transport på innlands vannveier i Europa. En slik situasjon forutsetter at rettsaktene implementeres i norsk rett.

Rettsakten om innlands vannveier inngår i EØS-avtalen, Norge trenger ikke å implementere rettsakten i nasjonal rett på bakgrunn av ovennevnte. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 181/2008
Basis rettsaktnr.: 718/1999
Celexnr.: 32008R0181

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.03.2008
Frist returnering standardskjema: 09.04.2008
Dato returnert standardskjema: 08.04.2008
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen