Importrestriksjoner levende fisk fra Malaysia

Kommisjonsvedtak av 31. juli 2008 om avvik fra vedtak 2003/858/EF og 2006/656/EF og suspensjon av import inn til EU/EØS fra Malysia av forsendelser av visse levende fisk og akvakulturprodukter (meddelt ved dokument C(2008) 3849) ...

Commission Decision of 31 July 2008 derogating from Decisions 2003/858/EC and 2006/656/EC and suspending imports into the Community fra Malaysia of consignments of Certain fish and of certain aquaculture products (notified under document number C(2008)3849)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.10.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Lister over tredjestater hvorfra import av akvakulturdyr og prydfisk er tillat til EU/EØS er gitt i kommisjonsvedtak 2003/858/EF respektive 2006/656/EF. Kommisjonsvedtak 2008/641/EF endrer disse listene ved at Malaysia er fjernet fra listen i kommisjonsvedtak 2003/858/EF. I kommisjonsvedtak 2006/656/EF er listen endret slik at det kun er enkelte arter av karpefisk som er tillatt å importere til akvarieformål fra Malaysia.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Merknader

Lister over tredjestater hvorfra import av akvakulturdyr og prydfisk er tillatt er oppdatert og lagt ut på Mattilsynets hjemmesider i tilknytning til omsetnings- og sykdomsforskriften (FOR 2008-06-17 nr 819).

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/641/EF
Celexnr.: 32008D0641

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.08.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 15.08.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen