Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsforordning nr. 279/2009 om endring av vedlegg II til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner...

Kommisjonsforordning nr. 279/2009 om endring av vedlegg II til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner...

Commission Regulation (EC) No 279/2009 amending Annex II to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.04.2009

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VII. Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordningen ble offentliggjort i Den Europeiske Unions Tidende 7. april 2009.

Kunnskapsdepartementet har sendt kommisjonsforordningen på høring til departementer som er berørt av direktiv 2005/36/EF, med høringsfrist 8. mai 2009.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen endrer vedlegg II til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. 

Endringen i vedlegg II er som en følge av at Slovakia anmodet om å få yrket "tannteknikker" inn på listen over yrker som oppfyller betingelsene i artikkel 11 bokstav c) nr. ii), yrker med opplæring av en særlig struktur. I tillegg anmodet Danmark om å få fjernet yrket "optiker" fra listen i vedlegg II, fordi utdannelsen er oppgradert til eksamensnivå i henhold til artikkel 11 bokstav d), høyere utdanning med minst tre års varighet, men ikke mer enn fire år. Videre anmodet Danmark om å fjerne yrkene "ortopædimekaniker" og "ortopædiskomager", da disse yrkene ikke lenger er å anse som lovregulerte i Danmark.

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Kunnskapsdepartementet vil på grunnlag av innspill fra de andre departementene vurdere om det er nødvendig med tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0279/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0279

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.04.2009
Frist returnering standardskjema: 26.05.2009
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen