Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsvedtak 2009/297/EF av 26. mars 2009 om endring av vedtak 2008/866/EF om forbud mot import av muslinger fra Peru...

Kommisjonsvedtak 2009/297/EF av 26. mars 2009 om endring av vedtak 2008/866/EF om forbud mot import av muslinger fra Peru...

Commission decision of 26 March 2009 amending Decision 2008/866/EC as regards its period of application...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.03.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2008/866/EF som forbyr import av muslinger fra Peru i en periode begrenset til 31. mars 2009. Det er funnet grunn til å forlenge denne perioden til 30. november 2009, og vedtaket endres i overensstemmelse med dette.

Merknader

Vedtak 2008/866/EF er gjennomført i forskrift 18. november 2008 nr. 1236 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru som er tidsbegrenset til 31. mars 2009. Tidsbegrensningen i forskriften må endres i samsvar med vedtak 2009/297/EF til 30. november 2009.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2009/297/EF
Celexnr.: 32009D0297

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 27.03.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen