Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Direktiv om kodifisering av 12 selskapsdirektiv

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/102/EF om eneeide aksjeselskaper...

Directive 2009/102/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 in the area of company law on single-member private limited liability companies...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.10.2009

Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet ble vedtatt 16. september 2009.

Sammendrag av innhold

Direktivet kodifiserer endringer av 12. selskapsrettsdirektiv

Merknader

Direktivet medfører ingen realitetsendringer og er uproblematisk.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/0102/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0102

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.10.2009
Frist returnering standardskjema: 12.11.2009
Dato returnert standardskjema: 09.10.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.07.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 056/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.10.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen