Gassapparatdirektivet

Direktiv om apparater som forbrenner gassformig brensel 2009/142/EF...

Directive 2009/142/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 relating to appliances burning gaseous fuels...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.02.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: V. Gassapparater

Status

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/142/EF (gassapparatdirektivet) er en kodifisering av direktiv 90/396/EF. Kodifiseringen medfører ingen realitetsendring. Direktiv 2009/142/EF opphever formelt direktiv 90/396/EF og artikkel 10 i direktiv 93/68/EØF.

Gassapparatdirektivet omfatter gassapparat og utstyr til bruk i matlaging, oppvarming, produksjon av varmtvann, kjøling, belysning eller vasking. Apparater særskilt konstruert for bruk i industrielle prosesser og industrianlegg er unntatt. Direktivet skal sikre at gassapparat og utstyr konstrueres, produseres og monteres slik at disse til enhver tid er i forsvarlig stand for derved å forebygge skade på liv, helse og materielle verdier.

Merknader

Gassapparatdirektivet er gjennomført i norsk rett ved forskrift 5. oktober 1994 om gassapparat og utstyr. Kodifiseringen medfører ikke behov for endringer i norsk regelverk.


Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Direktivet anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Notatet er tidligere behandlet i spesialutvalget 26.01.2010.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/142/EF
Basis rettsaktnr.: 1990/396/EF
Celexnr.: 32009L0142

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.12.2009
Frist returnering standardskjema: 01.02.2010
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen