Vet-MKS i Bulgaria

Kommisjonsvedtak 2011/8/EU av 6. januar 2011 om visse midlertidige beskyttelsestiltak mot munn- og klauvsjuke i Bulgaria...

Commission Decision 2011/8/EU of 6 January 2011 concerning certain interim protection measures against foot-and-mouth disease in Bulgaria...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.01.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU.

Sammendrag av innhold

Vedtak 2011/8/EU er utarbeidet som følge av utbrudd av munn- og klauvsjuke på villsvin i Bulgaria. Vedtaket inneholder et forbud mot å innføre levende klauvdyr, sæd, ova og embryo , ferskt kjøtt, kjøttprodukter (inkludert behandlet mage, blære og innvoller), melk, melkeprodukter, huder, skinn, andre produkter av klauvdyr og animalsk gjødsel fra enkelte områder i Bulgaria. Forbudet gjelder også innførsel av animalske produkter i små kvanta til eget forbruk. Vedtaket fastsetter også enkelte unntak fra forbudet. Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader

Vedtaket er gjennomført i forskrift 10. januar 2011 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Bulgaria.

Forskriften anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/8/EU
Celexnr.: 32011D0008

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.01.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 10.01.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen