Vet-MKS i Bulgaria

Kommisjonsvedtak 2011/44/EU av 6. januar 2011 om visse midlertidige beskyttelsestiltak mot munn- og klauvsjuke i Bulgaria...

Commission Decision 2011/44/EU of 6 January 2011 concerning certain interim protection measures against foot-and-mouth disease in Bulgaria...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 31.01.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU.

Sammendrag av innhold

Vedtak 2011/44/EU er utarbeidet som følge av at utbrudd av munn- og klauvsjuke i Bulgaria, tidligere påvist på tre villsvin i forbindelse med jakt, nå også er påvist på domestisert storfe, småfe og svin.

Vedtaket erstatter vedtak 2011/8/EU. Vedtak 2011/44/EU inneholder som det forrige vedtaket forbud mot å innføre levende klauvdyr, sæd, ova og embryo, ferskt kjøtt, kjøttprodukter (inkludert behandlet mage, blære og innvoller), melk, melkeprodukter, huder, skinn, andre produkter av klauvdyr og animalsk gjødsel fra enkelte områder i Bulgaria. Forbudet gjelder også innførsel av animalske produkter i små kvanta til eget forbruk. Vedtaket fastsetter også enkelte unntak fra forbudet.

Det som er nytt med vedtak 2011/44/EU er at datoen tiltakene skal gjelde fra endres til 9. desember 2010, forbudet som gjelder hud og skinn utvides, det innføres forbud mot utførsel av levende klauvdyr til risikosonen Burgas, det innføres krav om forebyggende tiltak for eventuell innførsel av levende klauvdyr i perioden 9. desember 2010 til 6. januar 2011 samt at ytterligere to regioner i Bulgaria som ligger i tilknytning til risikosonen tas inn på listen over observasjonssoner.

Merknader

Vedtaket er gjennomført i forskrift 21. januar 2011 om endring i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Bulgaria.

Forskriften anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning fordi det er begrenset med handel av levende mottakelige dyr og dyreprodukter fra Bulgaria. Hvis situasjonen trekker ut, kan Mattilsynet og Tollvesenet på sikt få økte utgifter i forbindelse med planlagt utvidet kontroll av reisendes personlige bagasje når turistsesongen kommer i gang. De første direkte flyvningene til Bulgaria starter opp i april.

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0044/2011/EU
Celexnr.: 32011D0044

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 22.01.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 21.01.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen