Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsforordning (EF) nr. 213/2011 av 3. mars 2011 om endringer av vedlegg II og V i direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner ...

Kommisjonsforordning (EF) nr. 213/2011 av 3. mars 2011 om endringer av vedlegg II og V i direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner ...

Commission Regulation (EU) No 213/2011 of 3 March 2011 amending Annexes II and V to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.06.2011

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VII. Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordningen har vært behandlet i EØS-spesialutvalget for utdanning med skriftlig prosedyre 22. juni 2011.

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 134/2011 å innlemme Kommisjonsforordning nr. 213/2011 i EØS-avtalen i møte 2. desember 2011. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen endrer vedlegg II og V til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Endringene i vedlegg II er som følger at Østerrike har anmodet om å få ti utdanningsprogrammer innenfor helseyrker inn i vedlegget. Utdanningsprogrammene innebærer samme utdanningsnivå som omhandlet i artikkel 11 bokstav c) nr. i) i direktivet og på det grunnlag kan de inngå i bilag II til direktivet.

Endringen i vedlegg V er som følge at Portugal har bedt om at legespesialiteten medisinsk onkologi tas inn i listen over spesialiteter i punkt 5.1.3 i vedlegg V. Innenfor medisinsk onkologi beskjeftiger en seg med systematisk behandling av kreft. Spesialiteten er ikke tidligere ført opp i listen i punkt 5.1.3 i vedlegg V. Medisinsk onkologi har utviklet seg til en egen spesialitet i mer en to femtedeler av medlemsstatene i EU, noe som berettiger at spesialiteten tas inn vedlegg V. For å sikre et tilstrekkelig høyt utdanningsnivå bør minstekravet til utdannelsens varighet være fem år for at spesialiteten medisinsk onkologi godkjennes automatisk.

Videre har Frankrike bedt om at legespesialiteten medisinsk genetikk tas inn i listen over spesialiteter i punkt 5.1.3 i bilag V. Medisinsk genetikk er en spesialitet som avspeiler den raske vitenskapsutviklingen innefor genetikk og dens konsekvenser for en rekke spesialiteter som for eksempel onkologi, pediatri og kroniske sykdommer. Spesialiteten er ikke tidligere ført opp i listen i punkt 5.1.3 i vedlegg V. Medisinsk genetikk har utviklet seg til en spesialitet i mer enn to femtedeler av medlemsstatene i EU, noe som berettiger at spesialiteten tas inn i vedlegg V. For å sikre et tilstrekkelig høyt utdanningsnivå bør minstekravet til utdannelsens varighet være fire år for at spesialiteten medisinsk genetikk godkjennes automatisk.

Merknader

Forordningen berører yrker som omfattes av Helse- og omsorgsdepartementet.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordningen har vært til vurdering av Helse- og omsorgsdepartementet som fant den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0213/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0213

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.03.2011
Frist returnering standardskjema: 19.04.2011
Dato returnert standardskjema: 11.07.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 134/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen