Plantevernmiddelrester fo (EU) nr. 520/2011

Kommisjonsforordning (EU) nr. 520/2011 av 25. mai 2011 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av benalaksyl, boskalid, buprofezin, karbofuran, karbosulfan, cypermetrin, fluopicolid, heksytiasoks...

Commission Regulation (EU) No 520/2011 of 25 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for benalaxyl, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cypermethrin, fluopicolide, hexythiazox, i...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 25. mai 2011 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten angir maksimum grenseverdier for rester av benalaksyl, boskalid, buprofezin, karbofuran, karbosulfan, cypermetrin, fluopicolid, heksytiasoks, indoksakarb, metaflumizon, metoksifenozid, parakvat, prokloraz, spirodiklofen, protiokonazol og zoksamid i eller på visse produkter, se tabell 1.

Rettsakten er endret for boskalid for å unngå handelshindringer. Autorisert bruk av stoffet i NAFTA (North American Free Trade Assosiation) fører til høyere restnivåer enn EUs grenseverdier og det ble derfor søkt om importtoleranser. For de andre stoffene ble det fastsatt grenseverdier i Codex Alimentarius i 2010 og disse skal derfor inkluderes i EUs regelverk så fremt de er helsemessig trygge. EFSA har vurdert alle grenseverdiene og funnet dem akseptable i forhold til forbrukernes trygghet både på kort og lang sikt.

Tabell 1: Fastsettelse og endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse produkter.  

Stoff

Produkter hvor MRL er endret
BenalaksylBord- og vindruer, melon og salat
BoskalidKirsebær, bananer, diverse rotgrønnsaker, løk-grønnsaker, fruktbærende grønnsaker, kål, diverse bladgrønnsaker, belgfrukter, tørkede belgfrukter, oljefrø og oljefrukter, noen sukkerplanter og diverse kjøttprodukter
BuprofezinEpler, kirsebær, jordbær, oliven, diverse gresskartyper og oliven for oljeproduksjon
KarbofuranAppelsiner og mandariner
KarbosulfanAppelsiner og mandariner
CypermetrinFettfritt eller magert kjøtt, fett og kjøtt fra fjørfe
FluopicolidKepaløk, vårløk, diverse fruktbærende grønnsaker, rosenkål, diverse animalske produkter*, melkeprodukter, eggprodukter*, (honning, amfibier, snegler og andre landdyrprodukter)*
HeksytiasoksDadler, kjøttprodukter, melkeprodukter, (honning, amfibier, snegler og andre landdyrprodukter)*
IndoksakarbBasilikum, steinfrukter, gresskar med og uten spiselig skall, erter og diverse kjøttprodukter
MetaflumizonBlåbær, tyttebær, jordbær, avokado, papaya, gulrøtter, reddiker, bønner, erter og diverse kjøttprodukter
MetoksifenozidTomater, eggfrukter, sukkerbeter, diverse kjøttprodukter, (amfibier, snegler og andre landdyrprodukter)*
ParakvatRis
ProklorazKultivert sopp
SpirodiklofenLime, mandariner, diverse nøtter, kjernefrukter, steinfrukter, papaya, tomater, humle, diverse kjøttprodukter*
ProtiokonazolRødbeter, gulrøtter, pepperrot, pastinakk, rotpersille, havrerot, kålrot, nepe, tørkede belgfrukter, rapsfrø, sukkerbeter, diverse animalske produkter
ZoksamidGresskar med og uten spiselig skall

 *lower limit of detection

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 520/2011
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32011R0520

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2011
Frist returnering standardskjema: 08.07.2011
Dato returnert standardskjema: 26.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.07.2011
Høringsfrist: 10.10.2011
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen