Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddelrester 310/2011

Kommisjonsforordning (EU) nr. 310/2011 av 28. mars 2011 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av aldikarb, bromopropylat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztia...

Commission Regulation (EU) No 310/2011 of 28 March 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for aldicarb, bromopropylate, chlorfenvinphos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, fomesafen, methaben...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 28. mars 2011 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer maksimum grenseverdiene for rester av aldikarb, bromopropylat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazin, tetradifon og triforin i eller på visse produkter, se tabell 1.

Rettsakten er endret som konsekvens av at stoffene ikke lenger er godkjent til bruk i EU. Da skal grenseverdiene settes til deteksjonsgrensa med mindre det er innvilget importtoleranser eller det finnes grenseverdier i Codex Alimentarius basert på bruk i tredjeland som EU vurderer som trygge i forhold til forbrukerne. Eurpoean Food Safety Authority (EFSA) er konsultert angående de aktuelle grenseverdiene i Codex Alimentarius. Grenseverdien for bromopropylat ble vurdert som ikke akseptabel i forhold til forbrukernes inntak. For enkelte stoffer ble ikke dokumentasjonen funnet tilstrekkelig til å kunne fastsette en grenseverdi.

EFSA og EUs referanselaboratorier er konsultert med henblikk på om deteksjonsgrensen kunne senkes. Konklusjonen var at for enkelte stoffer var dette teknisk mulig, mens det for andre stoffer ble anbefalt å heve den.

Rettsakten trer i kraft i EU 21. oktober 2011. Datoen er satt vel 6 måneder etter at forordningen ble publisert, slik at tredjeland skal få tid til å tilpasse seg de nye grenseverdiene. For enkelte produkter som har blitt lovlig produsert før 21. oktober 2011, gjelder enkelte gamle grenseverdier, se tabell 1.

Tabell 1: Endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse produkter. 

Stoff

Produkter hvor MRL er satt til deteksjonsgrensen

Eldre MRL verdier med aksept hvis de er produsert før 21.10.2011

Aldikarb

Nøtter, løk, korn med unntak mais, tang og tare

Korn

Bromopropylat

Alle matgruppene

Kvedeeplegele, vin, rosiner, tomatjuice, konserverte tomater, bønner, urtete (blomster)

Klorfenvinfos

Nøtter, løk, fruktbærende grønnsaker, kål, bladgrønnsaker og friske urter, sopp, oljefrø, animalske produkter, tang og tare

Kultivert sopp

Endosulfan

Kjernefrukter, bær, løk, fruktbærende grønnsaker, sukker, urtete og mispel

Konserverte tomater, vin, rosiner, pærejuice, tomatjuice, druejuice, urtete (blomster, blad, røtter)

EPTC

Sitrusfrukter, nøtter, diverse frukter, rot- og knollvekster, løk, fruktbærende grønnsaker, kål, bladgrønnsaker og friske urter, belgvekster rå og tørre, stengelgrønnsaker, sopp, tang og tare, korn, oljeholdige frø og frukter

Potetflakes, friterte poteter, mais, solsikkefrø, belgsalater

Etion

Nøtter, kjernefrukter, diverse frukter, rotgrønnsaker, bladgrønnsaker og friske urter, oliven, animalske produkter, diverse planter, vinblad, tang og tare, kaffe, te, kakao og sukkerplanter

Azarolejuice, cherimoyajuice, linser, bambusskudd, tørkete urter (salvie, timian, basilikum, laurbærblad, terragon)

Fention

Sitrusfrukter, nøtter, kjernefrukter, steinfrukter, diverse frukter, oliven, te, kaffe, kakao, humle, animalske produkter, kaffe, kakao, urtete, krydder, mistel, tang og tare, kaffe og urtete

Olivenolje

Fomesafen

Nøtter, løk, bladgrønnsaker og friske urter, belgfrukter rå og tørre, oljeholdige frø og frukter, te, kaffe, urtedrikker, kakao og humle

Bønner og erter, soyabønner

Meta-benztiazuron

Sitrusfrukter, nøtter, kjernefrukter, steinfrukter, diverse frukter, rot- og knollvekster, løk, fruktbærende grønnsaker, belgfrukter rå og tørre, flere oljefrø, kål, bladgrønnsaker og friske urter, stengelgrønnsaker, sopp, tang og tare, oliven til oljeproduksjon, oljeholdige frø og frukter, te, kaffe, kakao, sukker, humle og animalske produkter

Alle grønnsaker

Metidation

Sitrusfrukter, kjernefrukter, steinfrukter, diverse frukter, rot- og knollvekster, løk, fruktbærende grønnsaker, belgfrukter rå og tørre, flere oljefrø, kål, oliven til oljeproduksjon, andre oljefrukter, te, kaffe, kakao, humle og animalske produkter

Alle frukter og vegetabilier med unntak av sitrusfrukter, tørkete bønner, mais, solsikkefrø og rapsfrø

Simazin

Sitrusfrukter, nøtter, kjernefrukter, de fleste steinfrukter, de fleste frukter, rot- og knollvekster, løk, fruktbærende grønnsaker, bladgrønnsaker og friske urter, belgfrukter rå og tørre, stengelgrønnsaker, sopp, tang og tare, flere oljefrø, kål, korn, oliven, andre oljefrukter, humle og animalske produkter

Alle frukter, vegetabilier og bønner, oljefrø og oljefrukter, korn

Tetradifon

Sitrusfrukter, kjernefrukter, steinfrukter, bær, diverse frukter, rot- og knollvekster, fruktbærende grønnsaker, bladgrønnsaker og friske urter, kål, belgfrukter rå og tørre, stengelgrønnsaker, sopp, tang og tare, oljefrø, korn, oljeholdige frø og frukter, humle, sukker, diverse planter, vinblad, kaffe, urtete, kakao og krydder

Vin, rosiner, bønner

Triforin

Sitrusfrukter, nøtter, kjernefrukter, steinfrukter, bær, diverse frukter, rot- og knollvekster, løk, fruktbærende grønnsaker, belgfrukter rå og tørre, flere oljefrø, kål, bladgrønnsaker og friske urter, stengelgrønnsaker, oliven til oljeproduksjon, andre oljefrukter, korn, te, kaffe, kakao, humle og animalske produkter

Alle frukter og vegetabilier, med unntak for plommefrukter

(Tabellen er ikke fullstendig - se vedlegg til forordning (EF) nr. 310/2011 for nøyaktig angivelse).

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten fastsetter maksimum grenseverdier for rester av aldikarb, bromopropylat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazin, tetradifon og triforin i eller på visse produkter til deteksjonsgrensen. Dette vil medføre at forbrukernes eksponering via næringsmidler avtar for disse stoffene. Ingen av de plantevernmidlene som rettsakten omfatter, er tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 310/2011
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32011R0310

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.05.2011
Frist returnering standardskjema: 20.06.2011
Dato returnert standardskjema: 26.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.06.2011
Høringsfrist: 10.09.2011
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen