Vet-klassisk svinepest Litauen

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/508/EU av 16. august 2011 om visse beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Litauen...

Commission Implementing Decision 2011/508/EU of 16 August 2011 concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Lithuania...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.09.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Vedtaket er opphevet. Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre.

Sammendrag av innhold

Vedtak 2011/508/EU ble utarbeidet som følge av utbrudd av klassisk svinepest i Litauen.

Vedtaket ble opphevet igjen av et nytt vedtak, 2011/546/EU. Opphevelsesvedtaket ble publisert i Official Journal 17. september 2011.  

Vedtak 2011/508/EU inneholdt et forbud mot å innføre levende svin, sæd, ova og embryo av svin, samt ferskt kjøtt og andre animalske produkter av svin fra Litauen til resten av EØS-området. Vedtaket fastsatte også enkelte unntak fra forbudet.

Merknader

Vedtaket krevet i utgangspunktet endringer i norsk rett, men ble ikke implementert ettersom det ble opphevet ved vedtak 2011/546/EU før vi rakk å gjennomføre endringene.

Økonomiske og administrative konsekvenser:  

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/508/EF
Celexnr.: 32011D0508

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker