Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA) - kommisjonsforordning med utfyllende bestemmelser om gebyrer fra kredittvurderingsbyråene til ESMA

Kommisjonsforordning (EU) nr. 272/2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet ilegger kredittvurderingsbyråer

Commission Delegated Regulation (EU) No 272/2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European Securities and Markets Authority to credit rating agencies

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen har trådt i kraft i EU. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i forskrift om kredittvurderingsbyråer. 

Kommisjonsforordningen gir utfyllende regler om beregning og betaling av gebyrer fra kredittvurderingsbyråene til ESMA.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0272/2012
Basis rettsaktnr.: 1060/2009
Celexnr.: 32012R0272

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.10.2013
Frist returnering standardskjema: 29.05.2014
Dato returnert standardskjema: 01.05.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 205/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker