Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA) - kommisjonsforordning med utfyllende bestemmelser om tilgjengeliggjøring av opplysninger fra kredittvurderingsbyråene i et sentralt datalager opprettet av ESMA

Kommisjonsforordning (EU) nr. 448/2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for framlegging av opplysninger som kredittvurderingsbyråer skal gjøre tilgjengelig i et sentralt datalager opprettet av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet

Commission Delegated Regulation (EU) 448/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the presentation of the information that credit rating agencies shall make available in a central repository established by the European Securities and Markets Authority

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen har trådt i kraft i EU. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i forskrift om kredittvurderingsbyråer. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen inneholder utfyllende bestemmelser om fremleggelse av opplysningene som kredittvurderingsbyråer skal stille til rådighet i et sentralt register opprettet av ESMA.

Forordningen gir utfyllende regler om form og innhold på informasjon ESMA skal ha om kredittvurderingsselskapene i et sentralt datalager. De utfyllende reglene er gitt i medhold av kredittvurderingsbyråforordningen (EU) nr. 1060/2009.

Det legges opp til at det sentrale datalageret, på frivillig basis, skal motta og lagre kredittvurderinger som er utstedt av tredjelands kredittvurderingsbyråer, tilhørende samme gruppe av kredittvurderingsbyråer, men som ikke er godkjent i EU.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0448/2012
Basis rettsaktnr.: 1060/2009
Celexnr.: 32012R0448

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.05.2012
Frist returnering standardskjema: 11.07.2012
Dato returnert standardskjema: 28.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 205/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen