Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forordning (EU) nr. 657/2013

Forordning (EU) nr. 657/2013 som endrer forordning (EU) nr. 1079/2012 og fastsetter krav til radiofrekvenser for Det felles europeiske luftrommet...

Commission Implementing Regulation (EU) No 657/2013 of 10 July 2013amending Implementing Regulation (EU) No 1079/2012 laying down requirements for voice channels spacing for the Single European Sky...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.08.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordning (EU) nr. 657/2013 trådde i kraft i EU 31. juli 2013.

Forordningen ble publisert i OJ den 11. juli 2013 med referanse L 190/37.

Forordning er gjennomført i norsk rett i forskrift om 14. mai 2007 nr. 513 samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring

Kommisjonsforordning (EU) nr. 657/2013 endrer artikkel 6 (3) i forordning (EU) nr. 1079/2012.

Artikkel 6 (3) i forordning (EU) nr. 1079/2012 krever at medlemsstater opplistet i anneks 1 til forordningen konverterer 25 % av sine radiofrekvenser fra 25 kHz til 8,33 kHz innen 31. desember 2014 (se EØS notatet til 1079/2012).

Den opprinnelige ordlyden i artikkel 6 (3) i forordning (EU) nr. 1079/2012 lyder som følger.

   3. Member States listed in Annex I shall implement, by 31 December 2014 at the latest, a number of new 8,33 kHz channel spacing conversions equivalent to at least 25 % of the total number of the 25 kHz frequency assignments in the central register and allocated to a specific area control centre ("ACC") in a Member State. These conversions shall not be limited to ACC frequency assignments and shall not include operational control communication frequency assignments.

Etter endringen lyder artikkel 6 (3) slik:

   3. Member States listed in Annex I shall implement, by 31 December 2014 at the latest, a number of new 8,33 kHz channel spacing conversions equivalent to at least 25 % of the total number of the 25 kHz frequency assignments in the central register and allocated to area control centres (“ACC”) in the Member State. These conversions shall not be limited to ACC frequency assignments and shall not include operational control communication frequency assignments.

Forskjellen mellom tekstene er at setningen “a specific area control centre in a Member State” er erstattet med “area control centres in the Member State” i den oppdaterte versjonen.

Bakgrunnen for endringen er et behov for å synliggjøre forpliktelsene til medlemsstatene som omfattes av artikkelens virkeområde.

 Artikkel 6 (3) kommer bare til anvendelse for 9 medlemsstater, jf. anneks 1. Verken Norge eller de andre EØS-medlemsstatene er blant landene som er opplistet i annekset. De aktuelle landene er: Tyskland, Irland, Frankrike, Italia, Luxembourg, Ungarn, Nederland, Østerrike, UK.

Vurdering

Rettsaken er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)657
Rettsaktnr.: 657/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0657

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.07.2013
Frist returnering standardskjema: 22.08.2013
Dato returnert standardskjema: 05.08.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 235/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen