Miljøkrierier forlengelse av gyldigheten

Kommisjonens vedtak 2013/295/EU av 17 juni 2013 om endring av vedtak 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2009/300/EF, 2009/543/EF, 2009/544/EF, 2009/563/EF, 2009/564/EF, 2009/567/EF, 2009/568/EF, 2009/578/EF, 2009/598/EF, 2009/607/EF, 2009/894/EF, 2009/967/EF, 2010/18/EF og 2011/331/EU for å forlenge gyldig...

Commission Decision 2013/295/EU of 17 June 2013 amending Decisions 2006/799/EC, 2007/64/EC, 2009/300/EC, 2009/543/EC, 2009/544/EC, 2009/563/EC, 2009/564/EC, 2009/567/EC, 2009/568/EC, 2009/578/EC, 2009/598/EC, 2009/607/EC, 2009/894/EC, 2009/967/EC, 2010/18/EC og 2011/331/EU in order to prolong the...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.06.2013

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.07.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 17. juni 2013 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 19. juni 2013. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen 8. november 2013.

Sammendrag av innhold

Kriteriene for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter uløper i 2013. Det er behov for å forlenge gyldigheten av disse kriteriene. Kommisjonsdirektiv 2013/295/EU forlenger gyldigheten av følgende kriterier i:

Beslutning 2006/799/EF om jordforbedringsmidler ("soil improvers") forlenges gyldigheten til og med 31. desember 2014, jf. artikkel 6.

Beslutning 2007/64/EF om vekstmedier ("growing media") forlenges gyldigheten til og med 31. desember 2014, jf. artikkel 5.

Beslutning 2009/300/EF om fjernsynsapparater forlenges gyldigheten til og med 31. oktober 2014, jf. artikkel 3.

Beslutning 2009/543/EF om utendørs maling og lakk forlenges gyldigheten til og med 30. juni 2014, jf. artikkel 3.

Beslutning 2009/544/EF om innendørs maling og lakk forlenges gyldigheten til og med 30. juni 2014, jf. artikkel 3.

Beslutning 2009/563/EF om fottøy forlenges gyldigheten til og 30. juni 2015, jf. artikkel 3.

Beslutning 2009/564/EF om campingplasstjenester forlenges gyldigheten til og med 30. november 2015, jf. artikkel 4.

Beslutning 2009/567/EF om tekstilprodukter forlenges gyldigheten til og med 30. juni 2014, jf. artikkel 3.

Beslutning 2009/568/EF om husholdningspapir ("tissue paper") forlenges gyldigheten til og med 30. juni 2015, jf. artikkel 3.

Beslutning 2009/578/EF om turistinnkvartering ("tourist accommodation") forlenges gyldigheten til og med 30. november 2015, jf. artikkel 4.

Beslutning 2009/598/EF om sengemadrasser forlenges gyldigheten til og med 30. juni 2014, jf. artikkel 3.

Beslutning 2009/607/EF om harde gulvbelegg ("hard coverings") forlenges gyldigheten til og med 30. november 2017, jf. artikkel 3.

Beslutning 2009/894/EF om møbler av tre forlenges gyldigheten til og med 31. desember 2014, jf. artikkel 3.

Beslutning 2009/967/EF om gulvtepper forlenges gyldigheten til og med 31. desember 2015, jf. artikkel 3.

Beslutning 2010/18/EF om tregulv forlenges gyldigheten til og med 31. desember 2015, jf. artikkel 3.

Beslutning 2011/331/EU om lyskilder ("light sources") forlenges gyldigheten til og med 31. desember 2014, jf. artikkel 3.

Stiftelsen miljømerking ser forlengelsene av gyldighetene av kriteriene som akseptable og greie.

Merknader

EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. I dette tilfelllet er det kun tale om forlengelse av gyldigheten av kriteriene.

Rettsakten grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/295/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013D0295

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2013
Frist returnering standardskjema: 31.07.2013
Dato returnert standardskjema: 17.07.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 207/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen