Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Euro 5 og 6 samt tilgang til informasjon

Kommisjonsforordning (EU) nr. 171/2013 av 26. februar 2013 som endrer vedlegg I og IX og erstatter vedlegg VIII til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EC som fastsetter et rammeverk for godkjenning av motorkjøretøyer, deres tilhengere, og av systemer, komponenter og separate tekniske enhet...

Commission Regulation (EU) No 171/2013 of 26 February 2013 amending Annexes I and IX, replacing Annex VIII to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.03.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning 171/2013 inneholder endringer i de administrative bestemmelsene rundt avgassgodkjenning av kjøretøy i forbindelse med innføringen av såkalte økoinnovasjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra nye kjøretøy. Forordningen ble umiddelbart etter vedtakelsen erstattet av kommisjonsforordning 195/2013, og vil derfor aldri tre i kraft. I henhold til avklaring med EFTA-sekretariatet bør den likevel innlemmes og deretter slettes. Forordning 195/2013 har samme innhold som 171/2013, men utsetter ikrafttredelsesdatoen for bestemmelsene med noen måneder for å gi landene tilstrekkelig tid til å tilpasse seg.

Det vises derfor til EØS-notat for forordning (EU) nr. 195/2013.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 171/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0171

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.03.2013
Frist returnering standardskjema: 12.04.2013
Dato returnert standardskjema: 01.11.2013
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen