Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjennomføringsbestemmelser for Solvens II

Gjennomføringsbestemmelser (nivå 2) for Solvens II

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/35 of 10 October 2014 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Kommisjonsforordningen ble publisert 17. januar 2015 og trådte i kraft i EU 1. januar 2016.

Regler som svarer til forordningen er, med ett unntak, gjennomført i norsk regelverk ved forskrift fra Finanstilsynet, fastsatt i desember 2015. Unntaket gjelder kredittrisikoeksponering mot uratede kommuner, der den norske forskriften innebærer at kapitalkravet for slike eksponeringer er mer i tråd med kapitalkravet i bankregelverket.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016, sammen med lovreglene i finansforetaksloven og en mer overordnet Solvens II-forskrift fra Finansdepartementet. 

Kommisjonsforordningen inneholder gjennomføringsbestemmelser til Solvens II-direktivet. De utfyllende bestemmelsene inneholder mer konkrete og detaljerte regler enn de overordnede bestemmelsene i direktivet.

Vurdering

Kommisjonsforordningen er EØS-relevant.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/35/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF
Celexnr.: 32015R0035

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.02.2015
Frist returnering standardskjema: 25.05.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen