Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Miljøkriterier for spylingstoaletter

Kommisjonens vedtak 2013/641/EU - Fastsettelse av kriterier for tildeling av EU-miljømerket til spylingstoaletter og urinaler

Commission Decision 2013/641/EU - Establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for flushing toilets and urinals...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2013

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.12.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er vedtatt i EU 7. november 2013 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 9. november 2013. Rettsakten er vedtatt i EU 7. november 2013. Innlemmet i EØs-avtalen ved vedtak 8.april 2014

Sammendrag av innhold

Miljøkravene for miljømerking av toaletter og urinaler ble vedtatt av Kommisjonen 7. november 2013.

Det viktigste kravet er redusert vannforbruk, og det er også satt krav til kvalitet og materialer.

Merknader

Det er ikke utarbeidet kriterier for tilsvarende produkter i det nordiske Svanemerket, da man ikke har vurdert miljøpåvirkningen som betydelig nok i de nordiske landene.

EU-miljømerket ble opprett av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Innlemmelse av kriteriedokumentet i EØS-avtalen vil ikke få rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Miljømerking i Norge kan ikke se at kravene vil kunne skille produktene på det norske markedet slik at noen produkter fremstår som spesielt gode miljømessig. De vil likevel anta at kriteriene kan skille ut de dårligste produktene på markedet slik at miljøkravene kan være nyttige for eksempel i forbindelse med offentlig innkjøp.

Vurdering

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker som anser den EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/641/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013D0641

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.11.2013
Frist returnering standardskjema: 06.01.2014
Dato returnert standardskjema: 18.12.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 54/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 09.04.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen