Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Natriumfosfat i naturlige pølsetarmer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1069/2013 av 30. oktober 2013 om endringer i vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av natriumfosfater i naturtarm til pølser...

Commission Regulation (EU) No 738/2013 of 30 October 2013 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sodium phosphates (E 339) in natural casings for sausages ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.11.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Godkjenningen gjelder bruk av natriumfosfater (E 339) i naturlige pølsetarmer (natural casings). Det er et teknologisk behov for fosfat i pølsetarmer. Naturlige tarmer har en tendens til å sprekke ved fylling og klebe seg sammen og dermed redusere produksjonshastigheten ved pølseproduksjon. Natriumfosfat er egnet til bruk for å øke styrken og forbedre produksjonsegenskapene til pølsetarmer, så de vil bedre tåle maskinell produksjon av pølser. Det vil medføre «carry over» av natriumfosfat til pølsene som er estimert til maksimum 250 mg/kg i ferdig produkt. Det er søkt om å få bruke 12 600 mg/kg tarmer. Maksimalt tolerabelt daglig inntak (MTDI) av fosfater er 70 mg/kg kroppsvekt. Estimert maksimumseksponering fra pølsetarmer vil bli 2,1 % av MTDI. Det bør derfor være tillatt å anvende natriumfosfat (E 339) til å forbedre de mekaniske egenskapene for tarmer til pølser. I henhold til forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen be om vurdering fra European Food Safety Authority (EFSA) for å oppdatere unionslisten over tilsetningsstoffer i mat, bortsett fra når oppdateringen ikke er tilbøyelig til å ha en effekt på menneskers helse. Siden tillatt bruk av natriumfosfat (E 339) for å forbedre mekaniske egenskaper av naturlige tarmer er en oppdatering av unionslisten som ikke er egnet til å ha en effekt på menneskers helse, er det ikke nødvendig å søke uttalelse fra EFSA.

 Merknader

Rettslige konsekvenser: Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser: Gjennomføringen av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske-, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet forøvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet,  Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel, fordi det er et teknologisk behov for tilsetningsstoffet i vedkommende produkt. Natriumfosfat er egnet til bruk for å øke styrken og forbedre produksjonsegenskapene til pølsetarmer, så de bedre tåler maskinell produksjon av pølser. Det vil kunne medføre «carry-over» av natriumfosfat til sluttproduktet, men bruk av stoffet vil kun øke eksponeringen marginalt.

Andre opplysninger

saken er tilknyttet 0 vedlegg

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1069/2013
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32013R1069

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.10.2013
Frist returnering standardskjema: 12.12.2013
Dato returnert standardskjema: 17.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 077/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.01.2014
Høringsfrist: 17.02.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen