Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ekvivalensbeslutning for amerikansk revisortilsyn

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/281/EU av 11. juni 2013 om likeverdigheten av USAs offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystemer for revisorer og revisionsselskaper i henhold til europaparlamentets- og rådets direktiv 2006/43/EF...

Commission Implementing Decision 2013/281/EU of 11 June 2013 on the equivalence of the public oversight, quality assurance, investigation and penalty systems for auditors and audit entities of the United States of America pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen er inntatt i EØS-avtalen.

Beslutningen innebærer at det offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystemet i USA for revisorer og revisorsjonsselskaper anses likeverdige (ekvivalente) med tilsvarende systemer i EU/EØS. Beslutningen innebærer at en registrert tredjelandsrevisor fra USA kan fritas fra tilsyn i EU/EØS, dersom amerikanske tilsynsmyndigheter har utført kontroll med revisoren i løpet av de siste tre årene.

Beslutningen gjelder for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2016.

Vurdering

Beslutningen er EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/281/EU
Basis rettsaktnr.: 2006/43/EU
Celexnr.: 32013D0281

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.10.2013
Frist returnering standardskjema: 22.11.2013
Dato returnert standardskjema: 01.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.07.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 156/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen