Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddelrester fo (EU) nr. 777/2013

Kommisjonsforordning (EU) nr. 777/2013 av 12. august 2013 vedrørende endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av klodinafop, klomazone, diuron, ethalfluralin, ioksynil, iprovalikarb, maleinsyre hydr...

Commission Regulation (EU) No 777/2013 of 12 August 2013 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clodinafop, clomazone, diuron, ethalfluralin, ioxynil, iprovalicarb, maleic hydrazide, mepanip...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.10.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for klodinafop, klomazone, diuron, ethalfluralin, ioksynil, iprovalikarb, maleinsyre hydrazid, mepanipyrim, metkonazol, prosulfokarb og tepraloxydimi og på visse næringsmidler og forvarer.

MRL for stoffene ioksynil, iprovalikarb, maleinsyre hydrazid og mepanipyrim er oppført i forordning (EF) nr. 396/2005, vedlegg II og vedlegg III del B.

MRL for stoffene klodinafop, klomazone, diuron, ethalfluralin, metkonazol, prosulfokarb og tepraloksydim er oppført i forordning (EF) nr. 396/2005, vedlegg III del A.

De nye grenseverdiene er vurdert, og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, pesticide residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser ("reasoned opinions") og annen relevant informasjon.

Endringene i denne forordningen skjer på bakgrunn av vurderinger av disse stoffene etter artikkel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005 . Under Artikkel 12 vurderes stoffer som har vært tillatt brukt nasjonalt under Direktiv 91/414/EØF som er erstattet av forordning (EF) nr. 396/2005. Det er krav om at grenseverdiene for disse stoffene skal evalueres og godkjennes etter prosedyre fastsatt i forordning (EF) nr. 396/2005 og alle MRLene for stoffet vurderes da samtidig ved denne type evaluering.I hovedsak innebærer endringene i denne forordningen en reduksjon av MRLene. Men for visse produkter og produkttyper innebærer også endringene at noen få MRLer øker.

Sammendrag av forordning (EU) nr. 777/2013:

Stoff

Kommentarer

Produkt

MRL Gml (mg/kg)

MRL Ny

(mg/kg)

Klodinafop

LOQ (MRL) øker for gruppene urter (friske), te, kaffe, urteteer og kakao, humle, krydder. Det er oppført MRLer ved LOQ for honning, amfibier og krypdyr, snegler og andre landdyrprodukter.

Korn

0,1

0,02*

Klomazone (N)

Endringer i MRL gjelder andre produkter enn der bruk er tillatt ved dyrkning  i Norge.

LOQ øker for trenøtter, gruppene te, kaffe, urteteer og kakao, humle og  krydder  .

Oppført MRLer ved LOQ for animalske produkter.

Urter

0,2

0,15

Oljefrø og frukter

div

0,02*

Diuron

Restdefinisjon

LOQ (MRL) reduseres for gruppene trenøtter, kjernefrukt, steinfrukt, bær og småfrukter.

Alle tidligere fastsatte MRLer for diverse produkter fjernes, MRL endres til LOQ for stoffet.

Det er oppført MRLer ved LOQ (0,05*) for honning, amfibier og krypdyr, snegler og andre landdyrprodukter.

Forskjellige frukter

div

0,01*

Rot- og knollvekster

0,1 / 0,2

0,01*

Løk (gruppen)

0,1

0,01*

Fruktbærende grønnsaker

0,1

0,01*

Kål (gruppen)

0,1

0,01*

Bledgrønnsaker og friske urter(gruppen, unntatt undergruppe f)

Urter, Undergruppe f

0,1

0,01*

0,02*

Belgfrukter (friske)

0,1

0,01*

Stengelgrønnsaker (friske)

Div

0,01*

Sopp (gruppen)

0,1

0,01*

Tang og tare

0,1

0,01*

Belgfrukter, tørkede

0,1

0,01*

Ojeholdige frø og frukter

0,1 / 0,2

0,02*

Korn

0,2

0,01*

Te, kaffe, urteteer og kakao

0,1

0,05*

Humle (tørket)

0,5

0,05*

Krydder

0,1

0,05*

Sukkerplanter

0,1 / 0,05*

0,01*

Ethalfluralin

Alle MRLer for stoffet settes til LOQ (0.01*) og LOQ satt lavere enn før (før 0,02*) for mange produkter.

Paprika

0,05

0,01*

Bønner med belg

0,1

0,01*

Peanøtter

0,05

0,01*

Soyabønner

0,05

0,01*

Mais (korn)

0,1

0,01*

Ioxynil

Restdefinisjon.

LOQ fastsettes lavere for produkter og dette gir lavere MRL der ingen annen MRL er fastsatt.

Noen flere animalske produkter er oppført med MRL, satt ved LOQ.

Gulrøtter

0,2

0,01*

Pastinakk

0,2

0,01*

Bygg

0,05*

0,05

Havre

0,05*

0,05

Rug

0,05*

0,05

Hvete

0,05*

0,05

Svin, spiselig slakteavfall

0,2

0,05*

Fjørfe, spiselig slakteavfall

0,2

0,05*

Landdyr (kjøtt) undergruppe storfe, sauer og geiter.

Muskel : 0,5→1

Fett: 1,5→1

Nyrer: 2,5→3

Spiselig slakteavfall: 0,2→1

Andre: 0,05*→1

Landdyr (kjøtt) undergruppe hester, esler muldyr eller mulesler og andre landbruksdyr.

Muskel: 0,05*→1

Fett: 0,05*→1

Lever: 0,05*→1

Nyrer: 0,05*→3

Spiselig slakteavfall: 0,2→1

Andre: 0,05*→1

Iprovalicarb

LOQ settes lavere for flere produktgrupper og dette gjør at MRL blir redusert for produkter der MRL ikke er fastsatt (MRL ved LOQ).

(ft): På grunn av datamangler er det knyttet fotnoter til MRL. Dette er da en midlertidig MRL som skal revurderes innen 2 år.

MRL for animalske produkter er oppført ved LOQ (ikke fastsatte MRLer).

Tomater:

1

0,7

Gresskarfamilien-spiselig skall

0,1

Andre (gresskarfam-spiselig skall)

0,05*

0,1

Vårsalat

1

0,01*

Salat

1

0,8 (ft)

Bredbladet endiv

1

0,8 (ft)

Karse

1

0,01*

Vårkarse

1

0,01*

Ruccola

1

0,8 (ft)

Sareptasennep

1

0,01*

Blader og spirer av Brassica spp.

1

0,01*

Andre (salat og andre salatplanter).

1

0,01*

portulakk

1

0,01*

Maleinsyre hydrazid

Restdefinisjon

Flere MRLer (verdi ikke endret) ble market med fotnote på grunn av utilgjengelige opplysninger om analysemetodene (ved EFSAs vurdering av MRL).

Landdyr (kjøtt) undergruppe svin

Fett: 0,02*→0,1

Lever: 0,05→0,1

Nyrer: 0,5→1,5

Landdyr (kjøtt) undergruppe storfe, sauer, geiter, hester, esler muldyr eller mulesler og andre landbruksdyr.

Muskel: 0,05→0,1

Fett: 0,02*→0,1

Lever: 0,05→0,1

Nyrer: 0,5→2

Landdyr (kjøtt) undergruppe fjørfe

Muskel: 0,02*→0,05

Fett: 0,02*→0,1

Lever: 0,02*→0,02

Melk (gruppen)

0,2

0,05

Mepanipyrim

Restdefinisjon

LOQ (MRL) øker for visse produktgrupper (trenøtter, urter, te,kaffe, urteteer og kakao, humle og krydder.

Borddruer

3

2

Spisedruer

3

2

Jordbær

2

1,5

Tomater

1

0,8

Auberginer

1

0,8

Mandelgresskar

0,5

0,6

Oliven til oljeproduksjon

0,01*

0,02*

MRL på 0,01* for alle animalske produkter fra Landdyr, unntatt honning 0,05*

Metconazole

LOQ (MRL) øker fra 0,02* til 0,05* for gruppene trenøtter, urter, oljefrukter, oljefrø.

LOQ (MRL) øker fra 0,02* til 0,1* for gruppene te, kaffe, urteteer og kakao, humle og krydder.

MRL oppført ved LOQ for animalske produkter.

Kirsebær

0,15

0,2

Bananer

0,02*

0,1

Bønner uten belg

0,05

0,02*

Erter med belg

0,05

0,02*

Erter uten belg

0,05

0,02*

Bønner (tørkede belgfrukter)

0,02*

0,05

Linfrø

0,05

0,2

Valmuefrø

0,1

0,15

Rapsfrø

0,1

0,2

Sennepsfrø

0,1

0,2

Bokhvete

0,1

0,02*

Hirse

0,1

0,02*

Ris

0,1

0,02*

Rug

0,1

0,06

Sorghum

0,1

0,02*

Andre (korn)

0,1

0,02*

Prosulfokarb (N)

Godkjent norsk bruk: mot ugras i høstkorn uten fangvekster om høsten.

LOQ settes lavere for flere produktgrupper og dette gjør at MRL blir redusert for produkter der MRL ikke er fastsatt (MRL ved LOQ).

(ft): fotnote fordi det er datamangler knyttet til noen av MRLene.

Jordbær

0,05*

0,05 (ft)

knollselleri

0,1

0,08 (ft)

pepperrot

0,1

0,08 (ft)

Pastinakk

0,1

0,08 (ft)

Rotpersille

0,1

0,08 (ft)

Havrerot

0,1

0,08 (ft)

Kepaløk

0,1

0,03

Sjalottløk

0,05*

0,03

Pipeløk

0,05*

0,02

Urter (gruppen)

0,05*

0,05 (ft)

Hageselleri

2

1,5 (ft)

Urtete (tørket), c røtter

2

0,05*

Urtete (tørket), d andre urteteer

2

0,05*

Krydder, (i) frø, unntatt svartkarve og korianderfrø

0,05*

0,3 (ft)

Svartkarve

0,2

0,3 (ft)

Korianderfrø

0,2

0,3 (ft)

Krydder, (ii) frukt og bær unntatt karve

0,05*

0,3 (ft)

Karve

0,5

0,3 (ft)

Tepraloksydim

Fotnote ved visse MRLer skyldes at EFSA vurdert at det var visse datamangler mht metabolisme i vekstene og i noen tilfeller manglende informasjon om analytiske metoder.

Poteter

0,4

0,5

Tropiske rot og knollvekster

0,5

0,1*

Rødbeter

0,5

0,2

Gulrøtter

0,5

0,4

Knollselleri

0,5

0,3

Pepperrot

0,5

0,4

Jordskokker

0,5

0,1*

Pastinakk

0,5

0,4

Rotpersille

0,5

0,4

Reddiker

0,5

0,1*

Havrerot

0,5

0,4

Kålrot

0,5

0,3

Nepe

0,5

0,3

Andre (rot og knollvekster unntatt sukkerbete)

0,5

0,1*

Andre (ii løk)

0,1*

0,3

Rosenkål

0,1*

0,6 (ft)

Hvitkål og rødkål

0,5

0,8 (ft)

Gressløk

0,1*

0,3

Tang og tare

0,1*

Bønner(tørkede belgfrukter)

1

0,6 (ft)

Linser(tørkede belgfrukter)

1

0,6 (ft)

Erter(tørkede belgfrukter)

1

0,6 (ft)

Lupiner(tørkede belgfrukter)

1

0,1*

Andre (tørkede belgfrukter)

1

0,1*

Linfrø (oljefrø)

1

0,8

Rapsfrø (oljefrø)

1

0,8

Bomullsfrø (oljefrø)

0,3

1

Agurkurt (oljefrø)

0,1*

0,8

Fjørfe, muskel

0,5

0,1*

Fjørfe, fett

0,5

0,1*

Fjørfe, lever

1

0,2

Fugleegg

0,2

0,1*

(N) tillatt brukt i Norge

* betyr at MRL er lik den analytiske bestemmelsesgrensen LOQ (ikke fastsatt MRL).

Norsk bruk

Av stoffene som endres av rettsakten er klomazone og prosulfokarb tillatt brukt i Norge. Prosulfakarb er tillatt brukt mot ugress i korn (uten fangvekster) om høsten.

For prosulfakarb endres MRL i korn fra 0,05* til 0,01*mg/kg. Ved riktig bruk i henhold til godkjenningen skal det ikke forekomme problemer med rester av pesticidet ved norsk bruk og disse endringene vurderes å ikke ha noen betydning for norsk bruk.

For klomazone vil endringene i MRL ikke ha noen betydning for norsk bruk da endringene omfatter andre plantekulturer (produkter) enn de som pesticidet er godkjent brukt for i Norge.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;

  • ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
  • ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med MRL for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet og forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Noen grenseverdier (MRLer) endres på grunn av at den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) for stoffet endres. MRL kan ikke være lavere enn bestemmelsesgrensen LOQ. Dette er fordi det ikke er mulig å få kvantitative analysesvar ved konsentrasjoner som er lavere enn LOQ.

For noen av MRLene har ikke noen grenseverdi vært vitenskapelig vurdert tidligere og MRL er da lik LOQ eller 0,01 mg/kg. Andre tidligere fastsatte MRLer er revurdert og noen MRLer har økt mens andre er redusert i forhold til tidligere fastsatt verdi i EU og Norge. Endringene er basert på søknader om å endre MRLer for ulike produkter. MRLene er vurdert etter Art 12 i EU forording 396/2005. EFSA har vurdert søknadene og kommet med uttalelse til søknadene.

Alle disse MRL verdiøkninger har til felles at de er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produkter.

I noen tilfeller er det behov for å øke den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) for stoffer/produkttyper. Dette kan skyldes enten at det finnes en restdefinisjon for stoffet (der nedbrytningsprodukter av hovedstoffet også skal regnes med) knyttet til grenseverdien, eller at selve produktet (f.eks honning) er vanskelig å analysere.

EFSA har generelt uttalt at det vil det være uproblematisk å endre LOQ forutsatt at endringen gir en MRL (LOQ) som er så lav at det ikke er noen fare for at funn ved grenseverdien kan medføre noen helsefare.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og til miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Vanligvis ligger GAP verdiene vesentlig lavere enn nivåene der helsefare inntrer. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

For pesticider som er tillatt brukt i Norge vil ikke bruksområder og bruksbetingelser for godkjente preparater endres på grunn av endrede grenseverdier. Pesticider som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden, og endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import. 

Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Forordning (EF) nr. 396/2005 med endringsforordninger er også plassert i vedlegg I kapittel II i EØS avtalen («Feedingstuffs»).

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 777/2013
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32013R0777

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.09.2013
Frist returnering standardskjema: 18.10.2013
Dato returnert standardskjema: 21.11.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 036/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.10.2013
Høringsfrist: 22.11.2013
Frist for gjennomføring: 05.04.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen