Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

vet ASF Latvia

Kommisjonenes gjennomføringsbeslutning nr. 2014/448/EU av 8. juli 2014 om endring av gjennomføringsvedtak 2014/178/EU om afrikansk svinepest i Latvia (meddelt under C(2014) 4925)

Commision implementing decision No. 2014/448/EU of 8 July 2014 amending Implementing Decision 2014/178/EU as regards African swine fever in Latvia (notified under document C(2014) 4925)

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.08.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Latvia rapporterte 26. juni 2014 om funn av afrikansk svinepest på eget territorium. Vedtak 2014/178/EU lister de landområder som regnes å ha høy risiko for afrikansk svinepest. I tillegg lister vedtaket tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene. Kommisjonen håper med vedtaket å kunne forebygge handelshindringer mellom medlemsland og ifra tredjeland. Vedtak 2014/178/EU endres slik at gjeldende landområde i Latvia inkluderes i vedtaket.

Kravene i gjennomføringsbeslutning 2014/178/EU er kun rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listet i vedtaket. Norge omfattes derfor ikke av vedtaket. Gjennomføringsbeslutning 2014/178/EU medførte ingen endring av norsk rett når det ble innført. Gjennomføringsbeslutning 2014/448/EU medfører heller ingen endring i norsk rett.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Ettersom rettsakten ikke medfører noen regelverksendring i Norge forventes ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten setter kun krav til Italia, Litauen, Polen og Latvia. Forordning 2014/448/EU medfører ingen endring av norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre til orientering

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/448/EU
Celexnr.: 32014D0448

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen