Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet ASF Litauen, overvåknings og beskyttelsessoner

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/502/Eu av 24. juli 2014 om visse midlertidige beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i Litauen (meddelt under nummer C(2014) 5417)

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION No. 2014/502/EU of 24 July 2014 concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Lithuania (notified under document C(2014) 5417)

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.08.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Rådsdirektiv 2002/60/EF setter minimumskrav innad i unionen for kontroll av sykdommen. Litauen ïnformerer kommisjonen fortløpende utviklingen av sykdomssituasjonen av afrikansk svinepestvirus på eget territorium. Litauen har allerede etablert en sone som omfatter det infiserte området. (jf vedtak 2014/43/EU).  Denne rettsakten krever at Litauen oppretter en overvåknings- og beskyttelsessone i henhold til art 9 i rådsdirektiv 2002/60/EF. rettsakten er gyldig fram til 15. august. Den relativt korte gyldighetstiden gjenspeiler trolig at situasjonen er ustabil og at sonene kan måtte endres umiddelbart på bakgrunn av eventuelle nye funn.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten retter seg kun mot Litauen og medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ingen endring av norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/502/EU
Celexnr.: 32014D0502

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen