Teknisk standard om vurdering av utvidelser og endringer i IRB- og AMA-modeller

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 529/2014 av 12. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til regulatoriske tekniske standarder for å vurdere innholdet av utvidelser og endringer i IRB- og AMA-modeller

Commission Delegated Regulation (EU) No 529/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for assessing the materiality of extensions and changes of the Internal Ratings Based Approach and the Advanced Measurement Approach

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den kommisjonsdelegerte forordningen ble publisert i Official Journal 20. mai 2014 og trådte i kraft 20 dager senere.

Standarden tar sikte på å lage rammer for når endringer i interne modeller (IRB og AMA) er av en slik art at de forutsetter godkjennelse, slik at det blir felles praksis for dette i de ulike landene. Materielle endringer krever tillatelse, ikke-materielle endringer kan foretas uten tillatelse.

Vurdering

Det er en fordel, både for tilsynsmyndighetene og institusjonene, at det gis overordnede føringer og felles kjøreregler for hvilke endringer som krever godkjennelse.

Andre opplysninger

Standarden er omtalt her:

http://europalov.no/rettsakt/soliditetskrav-til-banker-og-investeringsselskaper-utfyllende-bestemmelser-om-vurdering-av-endringer/id-7400

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 529/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0529

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.05.2014
Frist returnering standardskjema: 01.07.2014
Dato returnert standardskjema: 16.10.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen