Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

miljøkriterier for hygieneprodukter

Kommisjonens vedtak 2014/763 av 24. oktober 2014 om fastsettelse av miljøkrierier for tildeling av EU-miljømerket til absorberende hygieneprodukter

Commission Decision 2014/763 of 24 October 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for absorbent hygiene products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.11.2014

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 24. oktober 2014 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union"  6. november 2014. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2015, jf. EØS-beslutning 120/2015.

Sammendrag av innhold

Det er fastsatt kriterier for tildeling av EU-miljømerket til absorberende hygieneprodukter. Produktgruppen "absorberende hygieneprodukter" omfatter babybleier, hygienebind til kvinner, tamponger om ammeinnlegg, som kan kastes etter bruk, og som består av naturfibre og polymerer med fiberinnhold under 90 vektprosent (med unntak for tamponger).

Inkontinensartikler og andre produkter som er omfattet av rådsdirektiv 93/42/EØF, er ikke omfattet.

Merknader

Behandling av saker om innlemmelse av kriterierdokumenter for tildeling av EU-miljømerket, behandles etter hurtigprosedyren "fast-track-procedure".

EU-miljømerket  ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettsakten grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).


Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten. Den anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/763/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014D0763

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.11.2014
Frist returnering standardskjema: 18.12.2014
Dato returnert standardskjema: 06.11.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 120/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen