Teknisk standard om sammenfallende tilsynspraksis ved bruk av ekstra høye risikovekter

Implementerende Kommisjonsforordning (EU) Nr. 602/2014 4. juni 2014 med implementerende tekniske standarder for å tilrettelegge for sammenfallende tilsynspraksis med hensyn til implementeringen av ekstra høye risikovekter etter parlament- og rådsforordning nr. 575/2013

Commision Implementing Regulation (EU) No 602/2014 of 4 Juni 2014 laying down implementing technical standards for facilitating the convergence of supervisory practices with regard to the implementation of addtional risk weights according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parlament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den kommisjonsdelegerte forordningen ble publisert i Official Journal 5. juni 2014, med ikrafttredelse 20 dager senere.

Sammendrag av innhold

Den tekniske standarden beskriver tilsynsmessig praksis ved bruk av artikkel 407 i CRR. Høyere risikovekter enn normalt kan pålegges verdipapiriseringsinvesteringer dersom ikke kravene i CRR artikkel 405, 406 og 409 er oppfylt. Den tekniske standarden beskriver hvordan tilsynsmyndighetene skal vurdere om brudd på nevnte bestemmelser er tilfelle, og hvordan ekstra risikovekter skal beregnes i tilfelle brudd identifiseres.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den tekniske standarden vil gjelde direkte via henvisning når CRR/ CRD IV er tatt inn i EØS-avtalen. I mellomtiden vurderes det ikke som nødvendig med forskriftsendring. Finanstilsynet vil overholde praksisen beskrevet i den tekniske standarden.

Vurdering

EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 606/2014
Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) No 575/2013
Celexnr.: 32014R0602

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2014
Frist returnering standardskjema: 01.01.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen