Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1076/2014 av 13. oktober 2014 om godkjenningen av et preparat som inneholder røyksmak-ekstrakt-2b0001 som fôrtilsetningsstoff til hund og katt

Commission Implementing Regulation (EU) No 1076/2014 of October 2014 concerning the authorisation of a preparation containing a smoke flavouring extract-2b0001 as feed additive for dogs and cats

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten gjelder godkjenning av et flytende smaksstoff som fôrtilsetningsstoff til hund og katt. Preparatet utvinnes av ulike tre-arter. Fremstillingsprosessen  og tre-blandingen er oppgitt i annexet til rettsakten for å sikre at kun røykaromaer fremstilt på denne måten markedføres. Preparatet er fra før godkjent som røyksmakstilsetning i mat. EFSA finner det derfor ikke nødvendig å ta stilling til effekten av preparatet da funksjonen vil være den samme i fôr og mat. EFSA fastslår på bakgrunn av trygghetsstudier at en maksimumsgrense 40 mg/kg fôr vil være trygt for begge artene. Godkjenningen har varighet til 3. november 2024.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôr, Fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Virksomheter og produsenter av fôr til hund og katt i Norge får en ny smakstilsetting å benytte seg av.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Preparatet har vært godkjent i lengre tid til bruk i mat, derfor burde det ikke være noe problem med godkjennelse til bruk i fôr til hund og katt også.

Andre opplysninger

Skriftlig behandling i SUMP

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1076/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R1076

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2014
Frist returnering standardskjema: 13.11.2014
Dato returnert standardskjema: 03.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.11.2014
Høringsfrist: 18.12.2014
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker