Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet-munn-og-klovsyke

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2014/689/EU av 29. september 2014 om tiltak for å forebygge spredning til EU av munn-og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia

Commision implementing decision of 29 September 2014 on measures to prevent the introduction into the Union of the foot-and-mouth disease virus from Algeria, Libya, Marocco and Tunisia

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.10.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av munn- og klovsyke fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia gjennom kjøretøyer og fartøyer som brukes, har vært brukt eller skal brukes til frakt av fôr eller levende dyr (heretter: "transportmidler").

Rettsakten oppstiller krav om at transportøren eller føreren av transportmidler ved ankomst til første stat i EØS-området avgir en erklæring om at transportmiddelet er rengjort og desinfisert. Videre oppstilles det en plikt for myndighetene i ankomstlandet til å kontrollere om transportmiddelet er tilfredsstillende rengjort og desinfisert. Dersom myndighetene finner at transportmiddelet ikke er tilfredsstillende rengjort og desinfisert, skal myndighetene iverksette tiltak for å sikre rengjøring og desinfeksjon, eller nekte transportmiddelet adgang til EØS-området. Når kjøretøyet eller fartøyet er tilfredsstillende rengjort og desinfisert skal myndighetene attestere dette ved å utstede et sertifikat.

Videre kan myndighetene på visse vilkår pålegge desinfeksjon på kontrollstedet av kjøretøy som har transportert fôr eller dyr av hestefamilien mellom EØS-området og Algerie, Libya, Marokko eller Tunisia.

Det oppstilles også en plikt for myndighetene som skal utstede dyrehelsesertifikat til å kontrollere visuelt at transportmidler som skal frakte dyr til Algerie, Libya, Marokko eller Tunisia er rengjort og desinfisert før dyrene lastes på.

Rettsakten gjelder frem til 1. oktober 2015.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten må iverksettes i Norge samtidig som i EU-landene for at den skal kunne oppnå sitt smitteforebyggende formål, jf. EØS-avtalen vedlegg I kapittel I innledende del nr. 8.  Dette gjøres ved at det opprettes en egen forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området. Forskriften vedtas uten forutgående høring jf. matloven § 23 tredje ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De fleste reglene rettsakten oppstiller gjelder for det første EØS-landet som transportmiddelet kommer til. Norge er yttergrense både på land mot Russland og mot sjø. Det er trolig lite transport av levende dyr og fôr mellom EØS-området og Nord-Afrika hvor Norge er det første EØS-landet som transportmiddelet kommer til. Rettsakten antas dermed å ha begrenset praktisk betydning i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/689/EU
Celexnr.: 32014D0689

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.10.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 05.11.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen