Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Opphevelse av beskyttelsestiltak mot solsikkeolje fra Ukraina

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 853/2014 av 5. august 2014 om opphevelse av forordning (EF) nr. 1151/2009 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av solsikkeolje med opprinnelse i eller sendt fra Ukraina

Commission Implementing Regulation (EU) No 853/2014 of 5 August 2014 repealing Regulation (EC) No 1151/2009 imposing special conditions governing the import of sunflower oil originating in or consigned from Ukraine

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 11.09.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ved vedtatt av Europakommisjonen 5. august 2014, med ikrafttredelse i EU 26. august 2014.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever forordning (EF) nr. 1151/2009 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av solsikkeolje med opprinnelse i eller sendt fra Ukraina.
Forordning (EF) nr. 1151/2009, som nå oppheves, stiller opp et kontrollregime ved import av solsikkeolje fra Ukraina til EU/EØS. Kontrollregimet kom på plass på grunn av at solsikkeoljen fra Ukraina var forurenset med mineralolje. I løpet av de siste årene har kontrollen vist en klar forbedring i solsikkeoljen når det gjelder denne forurensningen. Kommisjonen har vurdert at kontrolltiltaket ikke lenger er nødvendig.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 1151/2009 er gjennomført i forskrift 28. mai 2008 nr. 510, som må oppheves.
Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Opphevelsen av rettsakten vil medføre at Mattilsynet ikke trenger å gjennomføre kontroll på dette produktet og vil få en liten besparelse på dette. Næringen vil slippe å måtte betale for kontrollen, samt at det blir enklere å importere solsikkeolje fra Ukraina. I løpet av de siste årene har det vært importert én forsendelse på 25,5 tonn med dette produktet direkte fra Ukraina til Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for næringsmidler (SUN). SUN mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten opphever det særskilte beskyttelsestiltaket rettet mot solsikkeolje fra Ukraina. Kontroller foretatt de siste årene, viser at produktet ikke lenger er forurenset med mineralolje og at risikoen for slik forurensning er minimal. Det er derfor ikke lenger aktuelt å fastholde tiltakene i forordning (EF) nr. 1151/2009.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 853/2014
Celexnr.: 32014R0853

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.08.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 04.09.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.09.2014

Lenker

Til toppen