Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av forordning 1333/2008 om bruk av erytritol

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1832 av 12. oktober som endrer vedlegg II til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i aromatiserte drikker, energiredusert eller uten tilsatt sukker

Commission regulation (EU) 2015/1832 of 12 October 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Erythritol (E 968) as a flavour enhancer in energy-reduced or with no added sugars flavoured drinks

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.08.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

EU kommisjonens utkast til rettsakt fikk tilslutning fra medlemsstatene på KOM SCOPAFF møte den 23. juni 2015. Rettsakten er ikke fastsatt av Kommisjonen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler endring av forordning 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler. Det er søkt om å få anvende erytritol (E 968) for å forbedre smakprofil og munnfølelse av energireduserte drikker og drikkevarer uten tilsatt sukker. Erythritol på lave nivåer fungerer som en smaksforsterker og bidrar til å dempe bi-smak og dvelende sødme forbundet med bruk av høyintensitetssøtningsmidler i disse drikkevarer. Fordelen for forbrukerne vil derfor være tilgjengeligheten av bedre smaker på energireduserte drikkevarer.

Scientific Committee on Food (SCF) evaluerte erytritol i 2003 og konkluderte med at det er trygt for bruk i matvarer. Godkjenningen av erytritol dekker ikke bruk i drikker fordi erytritol i høye konsentrasjoner kan gi laksativa effekter. Dette gjelder særskilt unge forbrukere, gjennom inntak av erytritol i drikkevarer.

European Food Safety Authority (EFSA) har evaluert sikkerheten av den foreslåtte utvidelsen av bruk av erytritol som et tilsetningsstoff og konkluderte med at forbruk av erytritol i alkoholfrie drikkevarer på et maksimalt nivå på 1,6% ikke ville gi laksativa effekter.

Kommisjonen har i henhold til EFSAs konklusjon foreslått at tillate erytritol i matvarekategori 14.1.4. «Aromatiserte drikker» i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1333/2008 med et maks brukermengde av 1.6%.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene fører verken til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Godkjenningen gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby kvalitetsmessig bedre produkter. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten omhandler endring av forordning (EU) nr. 1333/2008 vad gjelder bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i energireduserte drikker. Bruket er vurdert av EFSA og anses som sikkert i de mengder som foreslåes. Mattilsynet anser det kan gi forbrukerne energi-reduserte drikkevarer av bedre kvalitet og mener rettsakten er EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1832
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32015R1832

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.07.2015
Frist returnering standardskjema: 11.09.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.09.2015
Høringsfrist: 01.11.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen