Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av forordninger 1333/2008 og 231/2012 om bruk av jerntartrat

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1739 av 28. september 2015 som endrer vedlegg II til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegg til forordning (EU) nr. 231/2012 om bruk av jerntartrat som antiklumpemiddel i salt og salterstatninger

Commission regulation (EU) 2015/1739 of 28 September 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of the iron tartrate as an anti-caking agent in salt and its substitutes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.08.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler endring av forordning (EU) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler og forordning (EU) nr. 231/2012 om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler hva gjelder bruk av jerntartarat som antiklumpemiddel i salt og salterstatninger.

European Food Safety Authority (EFSA) har evaluert sikkerheten av jerntartarat (et kompleksprodukt av natriumtartarat og jern (III) klorid) som tilsetningsstoff. I sin uttalelse av 9. desember 2014 konkluderte EFSA med at det er ingen sikkerhetsbekymring for bruk av jerntartarat som et antiklumpemiddel i salt og salterstatninger i de mengder som er foreslått i søknaden. Bruk av antiklumpmiddel til salt og salterstatninger anses som nødvendig for å få bedre flyteegenskaper, og for å unngå dannelse av klumper når det utsettes for fuktighet og under lagring. Bruken av jerntartarat kan tjene som et alternativ til andre godkjente tilsetningsstoffer som jerncyanider (E 535 - 538) og silisiumdioksid silikater (E 551 - 553).

Kommisjonen har i henhold til EFSAs konklusjon foreslått at jerntartarat blir tillatt i matvarekategori 12.1.1. «Salt» og kategori 12.1.2 «Salterstatninger» i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1333/2008 og får nummeret E 534. Spesifikasjoner for E 534 blir innført i vedlegg til forordning (EU) nr. 231/2012.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene fører verken til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Godkjenningen gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby kvalitetsmessig bedre produkter. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten omhandler endring av forordning (EU) nr. 1333/2008 og forordning (EU) nr. 231/2012 hva gjelder bruk av jerntartarat som antiklumpemiddel i salt og salterstatninger. Stoffet er vurdert av EFSA og anses som sikkert i bruk i de mengder som foreslåes. Mattilsynet anser det som et alternativ til de antiklumpmidlene som er tillatt i salt og bedømmer rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1739
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32015R1739

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.07.2015
Frist returnering standardskjema: 04.09.2015
Dato returnert standardskjema: 04.09.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 47/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.09.2015
Høringsfrist: 01.11.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen