Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Transitt - Kroatia - Bosnia-Herzegovina

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning nr. 2013/292/EU av 14. juni 2013 om endring av vedtak 2007/777/EF om transitt av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til konsum fra Bosnia-Hercegovina

Commission Implementing Decision 2013/292/EU of 14 June 2013 amending Decision 2007/777/EC as regards the transit of certain meat products and treated stomachs, bladders and intestines for human consumption from Bosnia and Herzegovina

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 23.02.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.04.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten legger til rette for at Bosnia-Herzegovina kan sende kjøtt i transitt over Kroatia til nærmeste havn. Fordi Kroatia er innlemmet i EU, må EU-regelverket som omhandler transitt endres. Denne endringen gjøres i vedtak (Eu) nr. 2007/777/EU. Endringen medfører ingen endring av norsk regelverk.

Merknader

Denne rettsakten trådde ikraft i EU 18.06.2013. Avtalen om Kroatias innlemmelse i EØS-avtalen fikk en midlertidig ikrafttredelse den 12. april 2014. Denne datoen er brukt som frist for gjennomføring.
 

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2013/292/EU
Celexnr.: 32013D0292

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.04.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 12.04.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.02.2015

Lenker

Til toppen