Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringsdirektiv om vannmåleres flowhastighet

Kommisjonsdelegert direktiv (EU) 2015/13 av 31. oktober 2014 som endrer Europaparlamentet og Rådets direktiv 2014/32/EU Annex III, med tanke på vannmåleres flowhastighetsinterval.

Commission delegated directive (EU) 2015/13 of 31 October 2014 amending Annex III to Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council, as regards the flowrate range of water meters

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.01.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: IX. Måleinstrumenter

Status

Utkast til EØS-komitébeslutning, gått gjennom hurtigprosedyre.

Direktivet er implementert i forskrift 21.desember 2007 nr. 1745 om krav til vannmålere§ 24 bokstav a nummer 1.

Sammendrag av innhold

Direktivet endrer Annex III til Direktiv 2014/32/EU, pkt.1., angående vannmåleres flowhastighet, slik at disse nå skal oppfylle følgende krav:

 
 Q3/Q1 ≥ 40
 
 
 Q2/Q1 = 1,6
 
 
 Q4/Q3 = 1,25’
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktivet medfører at forskrift om krav til vannmålere må endres. Endringsforskriften vedtas av Justervesenet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet medfører ingen praktiske konsekvenser ettersom vannmålere på markedet idag oppfyller kravet til flowhastighet i direktivet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har fulgt EFTA sekretariatets hurtigprosedyre og er derfor ikke behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling. NFD har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Vurdering

Avgjørelsen anses akseptabel.

Andre opplysninger

Direktivet har ikke gått gjennom spesialutvalget Handelsforenklinger, men gått gjennom hurtigprosedyre. Oppgitte datoer for mottatt og frist for retur av standardskjema er dermed ikke riktige, men nødvendige å fylle ut for å lagre notatet. Det samme gjelder dato for behandling i SU.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2015)13
Rettsaktnr.: 2015/13/EU
Basis rettsaktnr.: Directive 2014/32/EU
Celexnr.: 32015L0013

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2015
Dato returnert standardskjema: 10.12.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 86/2015
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 20.04.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen