Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1414 av 20. august 2015 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 136/2012 om godkjenningen av natriumbisulfat som fôrtilsetningsstoff til kjæledyr og til ikke-matproduserende dyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1414 of 20 August 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 136/2012 concerning the authorisation of natriumbisulfat as feed additive for pets an for non-food producing animals

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.07.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.10.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder godkjenning av nye betingelser for bruk av natriumbisulfat som syreregulator og som smaksstoff i fôr til mink, katt, andre kjæledyr og ikke-matproduserende dyr. Preparatet ble godkjent til de samme formål ved forordning (EU) nr. 136/2012 og er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoff og den funksjonelle gruppen Syreregulatorer og i kategorien Sensoriske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Smaksstoffer.  Grenseverdien for størsteinnhold ble foreslått endret fra 5 g/kg fullfôr for alle gjeldende dyrearter og til begge formål. Den er nå fastsatt til 20 g/kg fullfôr til katter, 10 g/kg til mink og 4 g/kg fullfôr til andre kjæledyr og ikke-matproduserende dyr. Endringen er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, og de finner at preparatet er trygt i bruk på disse betingelsene. Det er også krav om at dersom det tilsettes natriumbisulfat i fôret fra flere kilder samtidig, skal ikke det totale innholdet overstige grensverdiene for størsteinnhold. Siden dette er endring av en rettsakt, vil godkjenningsperioden for preparat og bruksområdene være den samme som gitt ved første godkjenning, og den er til 8. mars 2022.

Rettsakten ble diskutert i SCPAFF, seksjon fôrvarer i sammenheng med tilsvarende endringer i godkjenning av natriumbisulfat som syreregulator i fôr til alle dyrearter. Det er nødvendig å endre forordning (EU) nr. 136/2012 for å få samsvar mellom rettsaktene som angår natriumbislufat som syreregulator. Rettsakten er fastsatt i EU i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 8. mars 2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medføre endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsaktforslaget medfører ingen endringer i Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Å samordne regelverket for bruk av natriumbisulfat som syreregulator i fôr er positivt. Virksomhetene må imidlertid tilpasse seg differensieringen i største tillatte innhold mellom ulike dyrearter, slik den er vedtatt nå.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Det er gunstig at regelveket for bruk av natriumbisulfat i fôr til alle dyr blir samordnet. At grenseverdiene for største tillatte innhold er vurdert på nytt og differensiert mellom dyreslag er også positivt, da fordøyelsen hos kjøtteter (mink og en del kjæledyr) og de matproduserende dyra er forskjellig. EFSAs vurdering viser at tilsetningen til alle formål fortsatt er trygg.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1414
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1414

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.08.2015
Frist returnering standardskjema: 12.10.2015
Dato returnert standardskjema: 12.10.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 43/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.07.2015
Høringsfrist: 07.09.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen