Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økodesign, revisjon av pumpeforordning 547/2012

Økodesign, revisjon av pumpeforordning 547/2012

Ecodesign, revision of regulation (EU) no. 547/2012 for water pumps

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.07.2015

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Desember 2014            Oppstart av studiet
May 2015                      Webside lansert
November 2015            Publisering av kapittel 1-4
November 2015            Første interessentmøte
2016                              Publisering av kapittel 5, 6 og 7
Januar 2017                  Sluttrapport
 

Sammendrag av innhold

EU-Kommisjonen har startet et kravforberedende studium for pumper. Studien bygger på forordning (EU) nr. 547/2012 samt forberedende studier på «Lot 28, pumper for avløp og spillvann» og «Lot 29, pumper for rentvann, basseng og fontener». Hensikten med studiet er å analysere potensialet som kan utløses på energi- og effekteffektivisering på pumper. Analysen vil i neste omgang være et beslutningsgrunnlag for hvorvidt Kommisjonen velger å gå i gang med å utforme økodesign- eller engergimerkekrav.

For at norske forhold skal reflekteres i studien, må norske interessenter og myndigheter bidra med opplysninger. Dette kan gjøres ved at man, via studiens hjemmeside, registrerer seg som «stakeholder» og engasjerer seg i arbeidet. Det er særlig viktig at eventuelle norske produsenter engasjerer seg fordi det til syvende og sist kan ende opp med regler som regulerer adgangen til EU og EØS markeder. Produkter som oppfyller kravene, vil tildeles et CE-merke som bevis for at de kan bringes i omsetning eller tas i bruk i næringsvirksomhet i EØS.

For detaljer se forstudiens hjemmeside på http://www.ecopumpreview.eu/index.html

Oppbyggingen av den forberedende studien:

Task 1 Virkeområde (definisjoner, status for eksisterende standarder og lovgivning)
Task 2 Markeder (volum og priser)
Task 3 Forbrukere (produktetterspørselsiden)
Task 4 Teknologier (produkttilbudsiden inkludert BAT og BNAT)
Task 5 Miljø og økonomi (Base case LCA og LCC)
Task 6 Designmuligheter
Task 7 Scenarier (policy, scenarier, virkninger og sensitivitetsanalyser)

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Ingen

Vurdering

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: (EU) nr. 547/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen