Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - HPAI Canada Ontario - kjøtt

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/911 av 11. juni 2015 om endring av vedlegg II til beslutning 2007/777/EF som angår opplysningene om Canada i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra innførsel av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til Unionen er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Decision (EU) 2015/911 of 11 June 2015 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the entry for Canada in the list of third countries or parts thereof from which the introduction of meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorised in relation to highly pathogenic avian influenza

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 15.06.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU den 17. april 2015 og publisert i EUs "Official Journal" den 13. juni 2015.

Sammendrag av innhold

Beslutning 2007/777/EU omhandler tredjelandslister og spesifikasjon av hvilke produkter det tillates import, samt krav til behandlingsmetoder ved import av fjørfekjøtt og visse fjørfeprodukter fra tredjeland. Canada har tidligere i år hatt et utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) i British Columbia og det ble derfor pålagt skjerpede behandlingskrav, behandlingsmetode "D", for fjørfekjøtt og visse fjørfeprodukter fra det regionaliserte område.

Den 8. april 2015 ble det oppdaget et nytt utbrudd av HPAI H5N2, denne gangen i Ontario. Det pålegges derfor tilsvarende behandlingskrav for import av fjørfekjøtt og fjørfeprodukter fra dette regionaliserte område. Av hensyn til konsekvenser henvises det til regionaliseringen og varigheten av denne gitt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 798/2008 som omhandler krav ved import av fjørfe og fjørfeprodukter fra tredjeland.​ På bakgrunn av avtaler og dokumentasjon mottatt av canadiske myndigheter godkjenner kommisjonen de av Canada foreslåtte grensene for regionalisering i forbindelse med utbruddet.

Rettsakten endrer vedlegg II til beslutning 2007/777/EU i henhold til det ovenfor beskrevende.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring av forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/911/EU
Celexnr.: 32015D0911

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen