Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsforordning om LCR

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2015/61 av 10 Oktober 2014 som utfyller forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsdekning for kredittinstitusjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 of 10 October 2014 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonsforordningen skal tre i kraft 1. oktober 2015 i EU.

Forordningen er til vurdering på EFTA-siden.

Kommisjonsforordningen gir nærmere definisjon av kravet til likviditetsdekning (LCR) og hvordan denne skal beregnes. Det gis regler om sammensetningen av, og krav til, likvide aktiva som inngår i likviditetsbufferen, samt utfyllende regler om hva som skal defineres som utbetalinger og innbetalinger de nærmeste 30 dagene i en stressituasjon.

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant.

Andre opplysninger

Finansdepartementet gav 17. september 2014 Finanstilsynet i oppdrag å vurdere hvordan nye likviditetskrav skal innføres i Norge. I denne sammenheng vil Finanstilsynet vurdere nærmere hvordan LCR bør innføres i Norge inntil CRD IV tas inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 61/2015
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32015R0061

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.01.2015
Frist returnering standardskjema: 15.05.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen