Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kredittvurderingsbyråforordningen - utfyllende bestemmelser

Kommisjonsforordning (EU) 2015/3 av 30. september 2014 som supplerer Europa -Parlamentets og Rådets forordning EU nr. 1060/2009 vedrørende tekniske standarder for opplysninger om opplysninger vedrørende strukturerte finansielle instrumenter

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/3 of 30 September 2014 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on disclosure requirements for structured finance instruments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen skal ha virkning i EU fra 1. januar 2017. Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Forordningen gir utfyllende regulering til forordning 1060/2009 om kredittvurderingbyråer med senere endringer som fastslår at den europeiske verdipapirtilsynsmyndigheten ESMA skal opprette et nettsted med opplysninger om strukturerte finansielle instrumenter. Forordningen gir detaljerte regler om hvilke opplysninger som skal rapporteres om strukturerte finansielle instrumenter og og på hvilket format.  Forordningen gir også regler om hvem som har ansvar for rapporteringen.

Vurdering

Bestemmelsene som forordningen er hjemlet i er ikke tatt inn i norsk rett. Forordningene om kredittvurderingsbyråene er en del av forhandlingene om EØS-tilpasning til EUs finanstilsynssystem. Se Prop 100 S 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 3/2015
Basis rettsaktnr.: 1060/2009
Celexnr.: 32015R0003

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2015
Frist returnering standardskjema: 30.04.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen