Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - HPAI USA Minnesota - import av kjøtt

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/536 av 27. mars 2015 om endring av vedlegg II til beslutning 2007/777/EF som angår opplysningene om USA i listen over tredjeland og deler av tredjeland hvorfra innførsel av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til Unionen er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa i landet

Commission Implementing Decision (EU) 2015/536 of 27 March 2015 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the entry for the United States in the list of third countries or parts thereof from which the introduction of meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorised in relation to further outbreaks of highly pathogenic avian influenza in that country

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 31.03.2015

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 27. mars 2015, publisert på OJ 31. mars 2015.

Sammendrag av innhold

Beslutning 2007/777/EF omhandler import av kjøtt og kjøttprodukter fra tredjeland. I vedlegg II gis tredjelandsliser hvorfra det tillates import av kjøtt og kjøttprodukter fra tredjeland og hvilke behandlingsmetoder som kreves.

I februar 2015 og mars 2015 har det vært ytterligere utbrudd av høypatogen aviær influensa i USA statene California, Oregon, Minnesota og Washington. I tillegg er det gjort bekjempelsestiltak for utbruddene i desember 2014 og januar 2015.

Rettsakten endrer vedlegg II av beslutning 2007/777/EU. Det kreves behandlingsmetode "D" for import av kjøtt og kjøttprodukter fra områder med utbrudd av høypatogen aviær influense. For enkelthetsskyld refereres det til kolonne 3 i del I av vedlegg II til forordning (EU) nr. 798/2008 når det gjelder beskrivelsen av de regionaliserte områdene i USA. Det spesifiseres at regionaliseringen gjelder i en periode angitt av startdato og sluttdato gitt i henholdsvis kolonne 6A og 6B i denne tabellen.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring av forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/536/EU
Celexnr.: 32015D0536

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.04.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 10.04.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen