Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fristatus for KHV i Kroatia

Kommisjonsvedtak som implementerer vedlegg 1 i Kommisjonsvedtak 2009/177/EC om sykdomsfri status for hele territoriet til Kroatia for Koi herpes virus (KHV)

Commission Implementing Decision of XXX amending Annex I to Decision 2009/177/EC as regards disease-free status for the whole territory of Croatia for koi herpes virus (KHV) disease

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.09.2015

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.09.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over land og områder som har status som sykdomsfri for viral hemorrhagisk septikemi (VHS) og Koi herpes virus sykdom (KHV). Listen er gitt som vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EF. Kroatia har lagt frem tilfredsstillende dokumentasjon på at hele landet er å betrakte som fritt for KHV og at landet derfor er å betrakte som fritt for sykdommen. Vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EF endres i henhold til dette.

Merknader
Rettsakten har gått etter hurtigprosedyren.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Liste over helsestatus i andre land i EØS er ikke tatt inn i våre nasjonale forskrifter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1310
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015D1310

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.07.2015
Frist returnering standardskjema: 04.09.2015
Dato returnert standardskjema: 09.10.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.12.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 296/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.12.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen