Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfylende bestemmelser om kravene til tillatelse og organsiering av [data reporting services]

Kommisjonsdelegert forordning (EU) - gir utfyllende bestemmelser om konsesjon, organisasjonskrav og offentliggjøring av transaksjoner for "data reporting services providers"

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No …/.. supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the authorisation, organisational requirements and the publication of transactions for data reporting services providers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

ESMA sendte forslag til teknisk standard (RTS) til Kommisjonen 28. september 2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen utfyller europarlaments- og rådsdirektiv 2004/65/EU (MiFID II). Den gir regler om krav til organiseringen av "data reporting services", og krav til søknaden om tillatelse for slike.


 

Vurdering

Rettsakten vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen