Vet - godkjenning av lab som tester rabiestiter

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1235 av 26 juli 2016 om godkjenning av et laboratorium i Sør-Korea når det gjelder serologiske tester for å måle effektiviteten av rabiesvaksiner til hunder, katter og ildere

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1235 of 26 July 2016 authorising a laboratory in the Republic of Korea to carry out serological tests to monitor the effictiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.08.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.09.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir et laboratorium i Sør-Korea ny godkjenning til å foreta testing av blodprøver fra hunder, katter og ildere for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinering. Laboratoriet mistet godkjenningen sin i 2015 da det ikke besto den årlige ferdighetsprøven i regi av Agence francaise de sécurité des aliments de Nancy (AFSSA, Nancy). I 2016 har det imidlertid bestått og oppfyller dermed godkjenningskravet. Laboratoriet er:

 • Choong Ang Vaccine laboratory
  1476-37 Yuseong-daero Yuseong-gu
  Daejeon, 34055
  Republic of Korea

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medføring ikke behov for endring i norsk regelverk.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både kommersiell og ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjent for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i norsk regelverk, offentliggjøres fra 2010 kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten godkjenner et laboratorium til å kontrollere virkningen av rabiesvaksinering. Dermed bedres tilgangen på denne typen laboratorietjenester.

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialområdet for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1235/EU
Basis rettsaktnr.: Council Decision 2000/258/EC
Celexnr.: 32016D1235

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.07.2016
Frist returnering standardskjema: 19.08.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 217/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen