Vet - godkjenning av lab som tester rabiestiter

Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/9 av 4. januar 2017 om godkjenning av visse laboratorier i Marokko og Taiwan til å foreta serologiske tester for å måle effektiviteten av rabiesvaksiner til hunder, katter og ildere

Commission Decision (EU) 2017/9 of 4 January 2017 authorising certain laboratories in Morocco and Taiwan to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.12.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.01.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 05.05.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner ett laboratorium i Marokko og to laboratorier i Taiwan til å foreta testing av blodprøver fra hunder, katter og ildere for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinering. Rettsakten imøtekommer godkjenningssøknader fra henholdsvis marokkanske og taiwanske myndigheter. Det foreligger posistive evalueringsrapporter fra tidl. Agence francaise de sécurité des aliments de Nancy (AFSSA, Nancy), som nå er integrert i Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) i Frankrike, for alle de tre laboratoriene. Laboratoriene er:

 • The laboratory « Service du Contrôle et des Expertises de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires »
  Direction de la Pharmacie et des Intrants Vétérinaires
  Rue Ikhlass,
  Cité yacoub ElMansour,
  BP 4509 Akkari
  10120 Rabat
  Morocco
   
 • Animal Health Research Institute
  Biologics Division
  N°376, Zhongzhzng Rd, Tamsui Dist.
  New Tapei City 251
  TAIWAN (R.O.C.)
   
 • Animal Health Research Institute
  Epidemiology Research Division
  N°376, Zhongzhzng Rd, Tamsui Dist.
  New Tapei City 251
  TAIWAN (R.O.C.)

Rettsakten trer i kraft i EU 1. februar 2017.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både kommersiell og ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjent for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i norsk regelverk, offentliggjøres fra 2010 kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynets vurdering er at de tre laboratoriene oppfyller godkjenningsvilkårene i vedtak 2000/258/EF og at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/9
Basis rettsaktnr.: Vedtak 2000/258/EF
Celexnr.: 32017D0009

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.12.2016
Frist returnering standardskjema: 20.01.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 70/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen