Tekniske standarder for gjenoppfyllingsmekanismen til e-sigaretter

Kommisjonsbeslutning 2016/586/EU om tekniske standarder for gjenoppfylling smekanismen til elektroniske sigaretter

Commission Implementing Decision (EU) 2016/586 of 14 April 2016 on technical standards for the refill mechanism of electronic cigarettes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.06.2016

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXV. Tobakk

Status

Gjennomføring av rettsakten avventer innlemmelse i EØS-avtalen av moderdirektivet 2014/40/EU.

Sammendrag av innhold

Tobakksdirektiv 2014/40/EU artikkel 20 regulerer e-sigaretter, og at disse produktene skal ha en gjenoppfyllingsmekanisme som beskytter mot lekkasje. Kommisjonsbeslutning 2016/586/EU inneholder de tekniske standardene for dette.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører behov for forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører økonomiske konsekvenser for produsenter av e-sigaretter, men det er ikke slik produksjon i Norge da salg av e-sigaretter per i dag er forbudt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsaktene behandles i EØS-spesialutvalget for helse.

Vurdering

Rettsakten anses som akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/586/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D0586

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.06.2016
Frist returnering standardskjema: 01.06.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker