Vet - IBR fristatus Rheinland-Pfalz, Saarland mm. Tyskland

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 5. juli 2016 om endring av vedlegg I og II til beslutning 2004/558/EF som angår status som fri for infeksiøs bovin rhinotracheitt for delstatene Rheinland-Pfalz og Saarland samt Regierungsbezirk Arnsberg, Regierungsbezirk Detmold og Regierungsbezirk Münster i Tyskland

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1101 of 5 July 2016 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the infectious bovine rhinotracheitis-free status of the Federal States of Rhineland-Palatinate, Saarland and the Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold and Münster in Germany

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.06.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.08.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer kapittel I i vedlegg I og II av beslutning 2004/558/EF, som listefører medlemsstater som er erklært frie for infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR) forårsaket av bovint herpesvirus type 1 (BHV-1). Delstatene Rheinland-Pfalz og Saarland Bremen, samt Regierungsbezirk Arnsberg, Detmold og Münster i Tyskland oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 64/432/EF, og erklæres derfor fri for sykdommen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1101/EU
Basis rettsaktnr.: 2004/558/EU
Celexnr.: 32016D1101

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.06.2016
Frist returnering standardskjema: 05.08.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 216/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.07.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen